Fjellet Mannen var søndag innhyllet i tåke. FOTO: TORE MEEK/NTB SCANPIX

Krisemøte om Mannen

RAS: Nysgjerrige samler seg langs veien ved foten av fjellet Mannen i Rauma. De venter på det store raset. Søndag ettermiddag var det krisemøte i rådhuset i Åndalsnes.

Det var krisestaben i Rauma kommune som var innkalt til møte. Ordfører Lars Olav Hustad hadde i tillegg bedt geologer fra NVE og representanter fra Nasjonalt senter for skredovervåking om å være til stede for å finne ut hva de skal gjøre med situasjonen rundt fjellet Mannen.

– Det vil trolig gå et par dager før fjellet raser ut. Situasjonen er uforandret. Fjellet beveger seg med samme hastighet som tidligere, sa sjefgeolog Lars Harald Blikra i det interkommunale selskapet Åknes/Tafjord Beredskap til NTB i 12-tiden søndag.

Kan bli langvarig

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frykter at evakueringen kan bli langvarig. Alle som bor i det rasutsatte området, er evakuert.

– Vi har stor forståelse for situasjonen til de evakuerte. De står øverst på vår agenda, for det er aldri kjekt å føle usikkerheten om hvorvidt bostedet deres kan bli ødelagt. Slik situasjonen er nå, kan de dessverre ikke flytte tilbake, sier regionsjef Brigt Samdal i NVE til NRK.

Direktoratet frykter at de evakuerte må holde seg borte fra hjemmene sine i lengre tid.

– Hvis vi eksempelvis går over i en streng kuldeperiode, kan vannet i fjellet fryse. Da kan vi få en innfrysing av fuktigheten som stabiliserer området, sier regionsjefen.

Svakt tilbake

Målingene fra 6. oktober til søndag 26. oktober viser en bevegelse på over 83 millimeter (mm) i øvre del av område og 20 mm i nedre del av det aktive området.

I det siste døgnet er bevegelsen 6,6 mm i døgnet i øvre del og 1,4 mm i døgnet i nedre del. Dette er på samme nivået eller en svak reduksjon fra siste døgn, heter det i en pressemelding på kommunens hjemmeside.

Blikra sier det vil gå et par dager før det ventede raset kommer.

– Om det kommer mye nedbør, kan det fremskynde raset, men det har ikke kommet så store mengder at det har noen særlig betydning, sier sjefgeologen.

De faste instrumentene på Mannen viser normale måleverdier for sesongen.

Den økte bevegelsen som tok til sist søndag fortsetter i det ustabile fjellpartiet. Det er meldt en god del nedbør fra søndag kveld. Det er derfor ventet at bevegelsene i det aktuelle fjellpartiet vil øke, men ingen ting tyder på at de forplanter seg til en større del av fjellområdet, konkluderte kommunen med før møtet i krisestaben søndag ettermiddag. (NTB)