Kripos fant samsvar mellom trusselbrev og brevpapir funnet hos Bertheussen

Påtalemyndigheten la fram nitide tekniske undersøkelser av brevpapir og en printer de mener knytter Laila Anita Bertheussen til trusselbrevene som ble sendt.

Samme type printerpapir ble brukt til trusselbrevene som ble sendt til parene Tybring-Gjedde og Tor Mikkel Wara/Laila Anita Bertheussen. Tilsvarende papir ble funnet hjemme hos Wara og Bertheussen på Røa.

Seniorrådgiver Håkon Schjønsby hos Kripos er ekspert på papir, trykk og dokumenter. Under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen torsdag redegjorde han for flere funn fra de tekniske undersøkelsene av både brev, printer, frimerker og konvolutter. Flere likheter mellom funn og beslag ble kommentert.

Les også: Tybring-Gjedde ville ikke anmelde trusselbrev – kona ble redd, fortvilet og sint

Samme type printer

Brevene ble etter alt å dømme skrevet ut på en printer lik den PST mener å ha bevist at Laila Anita Bertheussen kjøpte 24. januar 2019 og kastet etter bare to timers bruk 29. januar, slår Schjønsbys tekniske undersøkelser videre fast.

– Våre vurderinger er at trykk på brev til Bertheussen har avsetninger med samme størrelse, form og særpreg som avsetninger på en prøveutskrift fra en HP Envy 5020 som Kripos kjøpte inn, sa seniorrådgiveren og la til at det samme gjaldt for brevet til Tybring-Gjedde.

Feil på frimerker

Den samme grundige undersøkelsen er gjort av frimerkene som ble brukt på de to konvoluttene med trusselbrev opp mot funn av et hefte med seks gjenværende frimerker hjemme hos Bertheussen. Der slår de tekniske etterforskerne fast at det er samme feil i trykket på frimerkene, og at kuttingen i kantene samsvarer. Dette er en kombinasjon som ikke er blitt avdekket i noen av de 275 heftene med frimerker som Kripos har undersøkt.

Bertheussens forsvarer, advokat Bernt Heiberg, presset etterforskeren på hvor mange slike frimerker med norske fyrtårn som var solgt i Norge. Schjønsby oppga at det av et opplag på 1,4 millioner hefter à ti frimerker var solgt 533.000. Av disse igjen hadde produsenten anslått at det var mellom 5 og 10 prosent som kunne ha det samme avviket i fargetrykket.

– Da blir det altså 5,3 millioner frimerker som er solgt. Da blir 5–10 prosent av det 533.000 frimerker som kan ha dette avviket, sa Heiberg.