Kripos åpner etterforskning av dataangrepet mot Hydro

Etter at Hydro onsdag anmeldte dataangrepet mot selskapet, har Kripos åpnet etterforskning av saken.

– Politiets jobb er på samme måte som ved annen alvorlig kriminalitet å få kartlagt den straffbare handlingen best mulig, med sikte på å straffeforfølge de som står bak, sier politiadvokat Knut Jostein Sætnan i Kripos i en pressemelding.

Det er så langt ikke kjent hvem som står bak angrepet mot Hydro. Sætnan opplyser at Kripos vil gå i gang med å samle inn all relevant informasjon, noe som også inkluderer samarbeid med «internasjonale samarbeidspartnere».

– Vi vil også undersøke om tilsvarende hendelser har skjedd i andre land og dra veksler på erfaringer fra dem, sa han på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Ikke kjent med krav

Politiadvokaten kan ikke si noe om hvor angrepet hadde sin opprinnelse, ei heller motivet.

– Vi er ikke kjent med noe krav, motivet må vi undersøke nærmere. Det er det alt for tidlig å si noe om, sier han.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier til NTB at det så langt ikke er noe som tyder på at det er noen statlig aktør som står bak dataangrepet mot Hydro. Av den grunn er det Kripos og ikke PST som tar hånd om etterforskningen.

– Enn så lenge er vurderingen at dette er en sak for Kripos, men vi har jo tett daglig kontakt med både Kripos, E-tjenesten og NSM, sier Bjørnland til NTB.

– Denne saken er rettet mot et sivilt selskap. Det er naturlig at det er Kripos som har denne saken, sier Sætnan.

Omfattende oppgave

Han legger ikke skjul på at det er en omfattende oppgave de har foran seg.

– Vi er kjent med at sånne saker er vanskelige. Vi går på med friskt mot. Informasjonsdeling er nøkkelen i alle sånne saker, understreker han.

Onsdag ble det kjent at Hydro ikke var påkoblet varslingssystemet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet for slike hendelser. Sætnan sier det ikke er grunn til å si at dette får negative følger for etterforskningen.

I et møte med Hydro tirsdag fikk Kripos oversikt over situasjonen og skadeomfanget, og de vil videre gå gjennom sikret materiale.

– Vi vil være tilgjengelige og bidra inn i Hydros håndtering i samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og andre aktører, sier Sætnan.