KrF-leder Knut Arild Hareide forbereder seg på sonderingssamtaler med de borgerlige partiene fra mandag. FOTO: ALEKSANDER ANDERSEN/NTB SCANPIX

KrF vurderer mellomløsning

SONDERINGER: KrF-leder Knut Arild Hareide sier det kan finnes en løsning for KrF mellom det å gå inn i og stå utenfor en regjering.

- KrF vil også kunne få politisk gjennomslag med en avtale med en regjering dersom vi ikke går inn, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Dagsavisen.

Mandag begynner de tøffe sonderingssamtalene mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp om regjeringssamarbeid. Først skal de vanskeligste sakene på bordet for å se om det er mulig å gå i reelle forhandlinger om en regjeringsplattform. Det er blant annet ventet harde dragkamper om oljeboring i Lofoten, bistand, landbruk, skatteletter, handlingsregel og innvandring.

Venstre og KrF har hele tida sagt at det er lite sannsynlig at de ender i regjering med Fremskrittspartiet. Likevel har de lovet å støtte et regjeringsskifte. Sentrumspartiene sitter altså nærmest døra når samtalene går i gang.

Høyre har på sin side et sterkt ønske om å få med alle de fire partiene inn i regjering.

 

Andre muligheter

KrF-leder Hareide påpeker at det finnes en mellomløsning mellom å gå inn i regjering og stå utenfor.

- Mitt hovedpoeng er at vi skal sette oss ned i politiske samtaler nå. Hvis det ikke blir en firepartiregjering må vi diskutere hvilke muligheter vi har, sier Hareide.

Høyre-leder Erna Solberg advarer sentrum mot å sitte på gangen. Men sentrumspartiene vil ikke la seg presse inn i regjering. I går sa Solberg at de to sentrumspartiene neppe får gjennomslag for sitt krav om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja utenfor regjering.

- Både Venstre og KrF har saker der de ikke har stortingsflertallet med seg. Sjansen er størst for gjennomslag i slike saker hvis de sitter i regjering, sa Solberg da hun møtte pressen på et flyplasshotell på Gardermoen fredag.

 

Høyre forbereder seg

Overfor NTB slår Solberg fast at det har sin pris å si nei til å sitte i regjering:

- Mange partier har kjernesaker som de er alene om. Disse sakene får de bare gjennomslag for i regjering. Det kan dreie seg om bioteknologi og etiske spørsmål for KrF. Oljeutvinning utenfor Lofoten er også en slik sak, der det er et klart og tydelig flertall i Stortinget som ønsker konsekvensutredning. Det er en av grunnene til at det er en vanskelig sak for Høyre å gi opp i forhandlinger, sier hun.

 

Budsjettsamarbeid

Sentrumspartiene blir ikke skremt av Solbergs argumenter. Både Venstre og KrF framholder at virkeligheten ikke er så enkel som den påtroppende regjeringssjefen vil ha det til.

- Deltakelse i regjering er bare en av flere måter å øve innflytelse på. Det finnes også andre måter å få gjennom saker som man ikke har flertall for isolert. Et eksempel er gjennom behandlingen av statsbudsjettet, sier KrFs parlamentariske leder og en av partiets tre forhandlere, Hans Olav Syversen til NTB.

havard.therkelsen@dagsavisen.no