Den nygifte KrF-lederen, Knut Arild Hareide, frir til de eldre i inngangen til den lange valgkampen. Kristelig Folkeparti vil bruke 2,8 milliarder kroner mer enn regjeringen på å bygge 2.000 ekstra sykehjemsplasser. Her fra KrFs landsmøte i 2011 og velgerjakt på Trondheim torg. FOTO: NED ALLEY/NTB SCANPIX

KrF lover flere varme hender

KrF-leder Knut Arild Hareide er lei av regjeringens eldresommel og skrur opp tempoet i 
utbyggingen av sykehjemsplasser.

- Regjeringen har ikke fulgt opp verdighetsgarantien for eldre og bygger for få sykehjemsplasser, sier KrF-lederen til Dagsavisen.

Den lange valgkampen før stortingsvalget i 2013 har for lengst begynt. Partiene konkurrerer nå om å pynte seg finest mulig for velgerne. I dag samles Kristelig Folkeparti til landsstyremøte i Oslo. En av hovedsakene på møtet er eldreomsorg: Partiet er rett og slett ikke fornøyd med regjeringens innsats. Nå varsler de et kraftig eldreløft og mange nye sykehjemsplasser.

 

Milliarder til eldre

Hareide synes ikke statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) oppfyller løftene i eldreomsorgen. KrF mener regjeringen ligger langt bak målet i Soria Moria II om 12.000 nye sykehjemsplasser innen 2015.

I statsbudsjettet legger den rødgrønne regjeringen opp til å bygge 1.750 nye sykehjemsplasser i 2013. Men Kristelig Folkeparti vil skru opp utbyggingstakten og foreslår å bygge 2.000 flere plasser. I sitt alternative budsjett, som legges fram om drøye to uker, går KrF inn for å:

* * Bygge ytterligere 2.000 nye sykehjemsplasser, til en prislapp på 2,8 milliarder kroner. Til sammen vil det gi 3.750 nye plasser i 2013 (regjeringens 1.750 + KrF sine 2.000). Kostnadene vil tas når plassene faktisk blir bygd, ikke alt i 2013.

* * 750 millioner kroner mer til kommunene.

* * KrF vil øke det såkalte statlige stimuleringstilskuddet fra 40 til 50 prosent. Det vil gjøre det billigere for kommunene å bygge sykehjemsplasser. Staten vil ta en større del av regningen.

 

Ny opptrappingsplan

- Vi vil ha en opptrappingsplan for bygging av sykehjemsplasser. Vi er ikke fornøyd med tempoet regjeringen legger opp til, og vil skru opp takten for å sikre at det står 12.000 nye sykehjemsplasser i 2015, sier Hareide.

KrF-lederen sier i sin tale til landsstyremøtet i dag at han ikke forstår hvorfor Jens Stoltenberg lovet nye 12.000 sykehjemsplassen før valget i 2009, mens han i ettertid har omformulert seg til «tilsagn om tilskudd til plasser». Arbeiderpartiet har også omdefinert at de 12.000 plassene innebærer både «nye og fornyede» plasser. Da statsbudsjettet ble lagt fram for tre uker siden ble et notat offentligheten ikke skulle se ved en feiltakelse publisert av Helse- og omsorgsdepartementet. I Notatet innrømmer Støres departement at de aldri vil klare å gi tilskudd til 12.000 omsorgsplasser innen 2015.

- Dette viser at regjeringen er langt fra sitt eget mål. Men med vår utbyggingstakt er det mulig å komme i mål til 2015, sier Hareide.

Han legger til at KrF vil legge opp til om lag 3.750 nye sykehjemsplasser i 2014 og 2015, og dermed sikter mot å overoppfylle målet med 12.000 plasser innen 2015.

havard.therkelsen@dagsavisen.no