KrF fikk gjennomslag for krav om full sal på Stortinget når bioteknologiloven behandles

Det blir full sal på Stortinget når opposisjonens forslag om en liberalisering av bioteknologiloven behandles tirsdag, melder VG.

Saken er oppdatert

Det er Kristelig Folkeparti som har krevd full sal, i håp om at enkelte representanter fra Fremskrittspartiet skal stemme mot eget parti i saken.

– Vi vet at enkeltrepresentanter i partier som Frp, hvor de har tradisjon for å stille representantene fritt, har sagt at det er i tvil eller imot deler av det forslaget som er fremmet av Ap, Frp og SV, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Han forteller at KrF har gått aktivt ut de siste dagene for å forsøke å «opplyse debatten». Dette vil partiet fortsette med helt fram til voteringen.

– Vi kommer til å bruke også de neste dagene til å være med på å påvirke.

Pleksiglass

For å ivareta smittevernet har Stortingets presidentskap bestemt at det skal settes opp pleksiglass mellom stoler som står inntil hverandre i stortingssalen. Det koster 225.000 kroner. Men Grøvan syns ikke kostnaden er for høy.

– Det er ikke et demokrati verdig å ikke kunne samle Stortinget når det trengs. Det er en rettighet i vårt politiske system at når et parti mener en sak er svært viktig, så skal man kunne si at man stiller med full gruppe, sier Grøvan.

– Jeg syns ikke denne kostnaden er stor sett i forhold til hvor viktig det er at våre grunnleggende demokratiske prinsipper opprettholdes også i krisetider, sier han.

Knapt flertall

Frp, Ap og SV har flertall på Stortinget, men flertallet er knapt. De tre har 86 representanter, mens grensen for flertall går ved 85 stemmer.

Flere representanter fra Senterpartiet er usikre på hvordan de vil stemme når bioteknologiloven kommer opp til avstemning i Stortinget.

Senterpartiet er i hovedsak imot endringene som foreslås. Men flere av endringene er såkalte samvittighetsspørsmål. Det betyr at enkeltpolitikere i Senterpartiet kan gå egne veier og stemme annerledes, skriver Nationen.

Flere Sp-representanter gir overfor avisa uttrykk for at de ikke har bestemt seg ennå.

Allerede har Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen varslet at de vil vurdere å gå imot deler av forslaget. Det kan bety at flertallet vipper tilbake på flere punkter. I tillegg jobber KrF med å få den uavhengige representanten Ulf Leirstein til å stemme med deres stortingsgruppe, ifølge TV 2. Han har imidlertid ikke bestemt seg ennå.