KrF-leder Knut Arild Hareide og resten av partiet diskuterer regjeringssamarbeid på landsstyremøtet i helgen. FOTO: ARNE OVE BERGO

KrF bestemmer seg først til høsten

KrF vil ikke bestemme seg for ­regjeringspartnere før tidligst september.

I dag samles KrF til landsstyremøte i Oslo. Partiet skal blant annet diskutere mulige regjeringspartnere i 2013.

Etter det Dagsavisen erfarer vil KrF først konkludere i september eller november. Partileder Knut Arild Hareide (KrF) sier i sin tale til landsstyremøtet at prosessen er krevende for partiet.

- Så langt synes jeg prosessen er akkurat så åpen, fri og samtidig så krevende som jeg hadde sett for meg at den måtte bli, sier Hareide til Dagsavisen.

 

Delt om veivalg

I partiet anses regjeringsspørsmålet som svært viktig, fordi det definerer hvilke politikkområder partiet skal satse særlig på - og hvor de kan få gjennomslag for sine ideer.

Når fylkesårsmøtene har diskutert veivalg og regjeringsspørsmål viser en gjennomgang Vårt Land har gjort at få er tydelige i sin tilbakemelding til ledelsen:

Vestfold, Hordaland, Møre og Romsdal er de eneste fylkene som sier klart fra at de ønsker en borgerlig regjering.

De fleste av de andre fylkene ønsker «en annen regjering», uten å spesifisere hvilke partier de vil regjere med.

Tre fylker - Sogn og Fjordane, Hedemark og Oppland - er klare på at et regjeringssamarbeid med fløypartiene Frp og SV blir vanskelig.

 

Åpner for Ap, utelukker SV

Stortingsrepresentant Geir Bekkevold (KrF) har i Dagsavisen tidligere snakket varmt om et samarbeid med Ap. Fylkeslaget til Bekkevold, Telemark KrF, understreker at KrF er et sentrumsparti, og derfor må «kunne samarbeide både til høyre og venstre i politikken».

I 2010 konkluderte et strategiutvalg ledet av nestleder Dagrun Eriksen med at Ap-samarbeid var mulig. Fløypartiene SV og Frp ble utelukket, mens Ap og favorittene Venstre og Høyre, ble trukket fram som mulige samarbeidspartnere.

Hareide slår overfor Dagsavisen fast at han er opptatt av å lytte til partiet og la prosessen gå sin gang, og poengterer:

- Vi vil bare gå inn i, eller støtte, en regjering som utgjør en klar forskjell på våre prioriterte politikkområder, og som går i retning av sentrum, sier partilederen.

havard.therkelsen@dagsavisen.no