Krever trygghet

– Det skal ikke være sånn at lærere skal måtte ta selvforsvarskurs for å ha en trygg arbeidshverdag, sier Jan Tore Sanner (H).

Slik responderer kunnskaps- og integreringsministeren på gårsdagens sak i Dagsavisen om at ansatte ved Stovner videregående skole i Oslo er blitt kurset i selvforsvarsteknikker. Det har tidligere vært en rekke tilfeller av slåssing, trusler og hærverk ved skolen.

– Vold og trusler på skoler er svært alvorlig, og det må jobbes kontinuerlig for å forebygge og håndtere det når det inntreffer, understreker Sanner.

– Det er skoleeier, som i dette tilfellet er Oslo kommune, og ledelsen, som må sørge for at det er et trygt arbeidsmiljø ved skolen, påpeker statsråden også.

Les også: Lærere på selvforsvarskurs for å håndtere konflikter med elever

Gjennomfører tilsyn

I oktober i fjor ble det avholdt et hastemøte om vold og trusler i Osloskolen hos kunnskapsministeren, som den gang var konstituert og het Henrik Asheim (H). Også justisministeren, politimesteren i Oslo og Oslos skolebyråd deltok på dette møtet.

Møtet kom i stand etter at rektor ved Stovner videregående skole, Terje Wold, uttalte til Dagsavisen at han på grunn av vold og uro ikke lenger kunne tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø, og at han fryktet at elever og ansatte på skolen kunne bli skadet.

– Vi har dialog med Oslo kommune om utfordringene med vold og uro i skolen, og vi vil fortsette dialogen med Oslo kommune og andre skoleeiere utover høsten, opplyser Sanner.

– Arbeids- og sosialministeren har også varslet at Arbeidstilsynet Østfold og Akershus i løpet av 2018 skal gjennomføre 100 tilsyn med fokus på vold og trusler i grunnskolen, tilføyer han.

Også nestleder Marianne Solberg Johnsen i Fellesorganisasjonen (FO), er tydelig på at selvforsvarskurs for lærere på ingen måte er løsningen på de problemene både Stovner videregående skole og andre skoler strir med.

Les også: – Rasismen er blitt mainstream (DA+)

– Vold avler vold

– Hva slags holdninger skaper du på en skole når lærerne går på selvforsvarskurs, og elevene får høre at lærerne er trent på å legge dem i bakken? Vold avler vold!

Johnsen reagerer også kraftig på rektor Terje Wolds uttalelse til Dagsavisen i går om at ingen av elevene som begynte 20. august vurderes å være farlige for de ansatte.

– Hva med neste år? Hva hvis skolen da ser seg nødt til å sette inn ekstra ressurser fordi noen elever da blir vurdert som farllige? Skal de da si til disse elevene at vi gjør dette fordi dere er farlige?

– Hvordan bør skoler i stedet møte utfordringer med voldelige og truende elever, mener du?

– Det å bare slukke branner når de oppstår blir feil. For å skape et trygt skolemiljø må det tenkes langsiktig. Rektorer som bruker miljøterapeuter på permanent basis, sier til oss at det har utrolig god effekt. Disse miljøterapeutene er sammen med lærerne når de underviser, og kan bidra med mye overfor elever som sliter, også med ensomhet, rusproblemer og andre ting. Men det å ta i bruk miljøterapeuter krever sterke prioriteringer, for rektorene har i utgangspunktet ikke penger til dette i sine budsjetter.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Konflikthåndtering

Politiinspektør Gry Lene Sem i Enhet Øst i Oslo politidistrikt, opplyser at politiet i går var i kontakt med Stovner videregående skole etter Dagsavisens artikkel om selvforsvarskurs for ansatte.

– Vi har fått beskjed om at det ikke er snakk om selvforsvarskurs, men halvannen times orientering i konflikthåndtering. Det å lære mer om konflikthåndtering trenger alle og enhver. Sett fra mitt ståsted er det fornuftig å lære om kroppsspråk og hvordan man bør opptre i ulike situasjoner, sier Sem.

– I fjor var det vektere ved skolen. I år er det ikke det, men det legges opp til at alle lærerne skal gå inspeksjon i skolegården. Hva tenker du om det?

– Lærerne er ikke ment å ta vekternes rolle. Hvis skolen klarer seg uten vektere er det en stor fordel, spør du meg.

Les også: – Har du lite penger, har du ikke råd til alt. That’s life. (DA+)

– Utdanningsforbundet frykter at lærerne kan havne i potensielt farlige situasjoner...

– Vår erfaring er at tilstedeværelse av voksne ofte kan ha en dempende effekt. Det har vi sett under ulike arrangementer i vårt distrikt.

Sem sier også at politiet er i dialog med Stovner videregående skole og ofte er i kontakt med skolen, og at politiet står klar til å bistå hvis det skulle oppstå behov eller ønske om det.

– Vi vil hele tiden være framme i skoa for å hjelpe skoler som eventuelt får utfordringer, sier Sem.