Aktor i trusselsaken, statsadvokat Carl Fredrik Fari (t.v.), forsvarer John Christian Elden og tiltalte Ubaydullah Hussain. FOTO: MIMSY MØLLER

Krever ti måneders fengsel

TRUSSELSAKEN: Statsadvokat Carl Fredrik Fari la ned påstand om ti måneders fengsel, tre av dem betinget, i straffesaken mot Ubaydullah Hussain i Oslo tingrett torsdag.

Hussain er tiltalt for trusler mot navngitte journalister og for diskriminerende og hatefulle ytringer. Han nekter straffskyld på alle tiltalepunkter.

Sakens kjerne er hvor grensen går mellom lovlige ytringer og ulovlige trusler og hatmeldinger.

– Min påstand er fengsel i ti måneder, hvorav tre måneder gjøres betinget, sa Fari.

Han vil også fremme påstand om prøvetid for Hussain.

Når det gjelder straffeutmålingen la aktor i skjerpende retning vekt på at truslene ble fremsatt mot journalister, og pekte på pressens samfunnsrolle i et demokrati.

I formildende retning pekte han på at det har tatt lang tid å få behandlet saken rettslig.

Hussain var tidligere leder for den islamistiske gruppen Profetens Ummah.

 

Les også: - Dritt vi ikke vil ha

 

– Har skapt frykt

Statsadvokat Fari angrep i sin prosedyre Hussains troverdighet. Han pekte på at ytringene i tiltalen har fått konsekvenser for de involverte.

– Her er alt truende i sin ordlyd. Noe av det som sies, er oppfordrende til vold, sa aktor.

– Han har faktisk, uavhengig av hva han har tenkt selv, skapt frykt hos alle mottakerne, la han til.

Fari viste til at Hussain ber muslimene om å ta ansvar, appellerer til «kjente og ukjente» brødre og til «kjente og ukjente» muslimer i sine uttalelser. Dette bør virke skjerpende for straffen, mener aktor.

– Han ikke bare fremsetter en trussel selv, men påkaller et for mottakeren ukjent fellesskap, sa han i prosedyren.

Statsadvokaten fremholdt at Hussain ikke selv er tiltalt eller dømt for vold. Han understreket også at tiltalte sier voldsbruk ikke er akseptabelt, men var likevel sterkt kritisk til gruppen Profetens Ummah og tiltaltes språkbruk.

– Retorikken er både voldsbejaende og voldsforherligende, sa aktor.

 

Les også:

– Vi har ulike definisjoner av terror

– Du beklaget kun i ditt eget hode

 

Truende eposter

28 år gamle Ubaydullah Hussain er konkret tiltalt for å ha truet en sakkyndig i rettssaken mot mulla Krekar i oktober 2012. Når det gjaldt dette punktet, var aktors budskap:

– Retten må vurdere om vi er over terskelen, eller om dette er innenfor ytringsfriheten. Mitt svar er klart nei. Dette ligger utenfor det som bør være ytringsfrihetens vern.

Hussain er også tiltalt for å ha sendt truende eposter til to journalister. Heller ikke ytringene i disse uttalelsene er innenfor ytringsfrihetens rammer, argumenterte aktor.

Videre er Hussain tiltalt for å ha kommet med hatefulle ytringer mot jøder på internett, og for å ha hetset forfatteren Amal Aden for hennes homofile legning.

Det faktiske innholdet i de fleste av de fem uttalelsene som nå behandles i retten, er ubestridt. Spørsmålet er om de representerer trusler, og aktor la i sin prosedyre vekt på at han mener Hussains uttalelser er fremsatt offentlig.

I forkant av aktors prosedyre la forsvarer John Christian Elden fram noe mer bevis i saken. Elden skulle holde sin prosedyre senere torsdag. (NTB)