24 unge menn og tenåringer, som var blant de om lag 800 menneskene som omkom i båtforliset natt til søndag i Middelhavet, ble i går gravlagt på Malta. Både en biskop og en imam talte under seremonien. Ettersom ingen av de omkomne er blitt identifisert, var kistene kun utstyrt med tall. FOTO: NTB SCANPIX

Krever mer hjelp av Norge til båtflyktninger

Norge må jobbe for et søk- og redningsmandat i Middelhavet, og om nødvendig stille med flere skip, mener Amnesty.

I går møtte EU-lederne opp i Brussel for å bli enige om en rekke tiltak som kan avhjelpe flyktningkrisen i Middelhavet.

Tiltaket som trolig kommer til å bli iverksatt først, ifølge nyhetsbyrådet DPA, er en tredobling av budsjettet til operasjonene Triton og Poseidon. Disse operasjonene er egentlig EUs grensekontrolloperasjoner i henholdsvis italiensk og gresk farvann.

Men for Tritons del innebærer en tredobling av budsjettet at operasjonen fortsatt blir beskjeden sammenlignet med det italienerne brukte på den nå nedlagte søk- og redningsoperasjonen Mare Nostrum, skriver NTB.

Les også: Ett år med varsler, ingenting gjort

Les også: Fant døden til havs

– Mandatet må utvides

Et enda større problem er likevel Tritons mandat, påpeker John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge.

– Hvis ikke mandatet, men bare bevilgningene til Triton endres, er det uansett ikke godt nok. Triton er mer en grensepatruljering enn en redningsaksjon. Det vi trenger er en mye større redningsaksjon, minst på størrelse med Mare Nostrum, sier Egenæs til Dagsavisen.

Skipene som deltar i aksjonen må dessuten bevege seg mye nærmere Libya og den nordafrikanske kysten enn hva som nå er tilfellet for skipene som er del av Triton, etter som mange av forlisene skjer der, understreker Egenæs.

– Hvordan bør Norge forholde seg til dette?

– Norge må jobbe for et søk- og redningsmandat til Triton, og ikke et patruljeringsmandat. Folk må reddes opp av havet, svarer Egenæs.

– Norge må også sørge for at det skipet man har vedtatt å sende til Middelhavet, kjapt kommer av sted. Hvis det står på skip for å få endret og utvidet Tritons mandat, bør Norge tilby seg å stille med flere skip, fortsetter han.

Les også: Her reddes 220 flyktninger

Les også: Krever massiv redningsaksjon

– Jobber med å leie egnet båt

Også Flyktninghjelpen mener at det kan være aktuelt med flere norske, sivile skip til Middelhavet.

– Det kan hende at det er nødvendig på sikt, sier seniorrådgiver Pål Nesse.

Også andre land i Europa må stille med flere båter og finansiere driften av dem selv, mener han.

– Men først og fremst må vi få av gårde det skipet vi har vedtatt å sende dit, så fort som mulig. Det er bra at Norge sender dette skipet, sier Fosse.

Beslutningen om dette bidraget ble fattet av regjeringen onsdag, etter at det var blitt utsatt for et massivt press. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til Dagsavisen at det nå jobbes for «å leie inn en egnet båt» fra «det norske shippingmiljøet».

Hva som ligger i begrepet «egnet båt» har ikke Dagsavisen fått noe svar på. Så langt er det heller ikke klart hvor snart skipet kan være klar til innsats, men målet er «så snart som mulig», opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

I hvor grad egnede skip er tilgjengelig på kort varsel til et oppdrag i Middelhavet, har ikke Norges Rederiforbund noen oversikt over, får Dagsavisen opplyst.

De 143 medlemmene av Norges Rederiforbund disponerer i underkant av 1.700 skip.

I tillegg kommer skipene til dem som ikke er medlem av Norges Rederiforbund. En stor andel av disse skipene vil være lite egnet til å redde flyktninger, etter som mange av dem er gasstankskip, kjemikalieskip og oljetankskip.

Les også: Dette må til for å takle krisen

Skip fra flere land

Også flere andre land har sagt at de vil bidra med skip av ulike typer, ifølge Amnesty International.

Blant dem er Irland som vil stille med et marineskip og flere andre skip.

Tyskland vil trolig bidra med to fregatter og 600 marinesoldater.

Storbritannia stiller med marinefartøyet HMS Bulwark, som kan bli utstyrt med tre helikoptre. Statsminister David Cameron vil også bidra med to mindre fartøyer til grensepatruljering.

Belgia er også klare til å bidra med flere båter og militære ressurser som kan sørge for grensekontroll.

EU satte i verk operasjon Triton 1. november i fjor for å støtte Italias redningsarbeid. i Middelhavet. Italia avsluttet da sin mer omfattende operasjon Mare Nostrum.

Mare Nostrum ble avsluttet etter at kritikere, med Storbritannia og Tyskland i spissen, argumenterte for at bergingen økte flyktningstrømmen, noe en rekke eksperter og aktivister bestrider, ifølge NTB.

Det italienske innenriksdepartementet har kommandoen over operasjon Triton i samarbeid med kystvakten. Det er EUs grensekontrollbyrå Frontex som koordinerer operasjonen.

Tritons mandat er å hjelpe Italia overvåke de maritime grensene og hjelpe folk i nød.

Operasjonen foregår i internasjonalt farvann, og ikke utenfor kysten av Libya der de fleste av de tragiske skipbruddene finner sted.

Les også: Italia tar imot ti skip på én dag

Ett minutts stillhet

EUs stats- og regjeringssjefer innledet det ekstraordinære toppmøtet i Brussel med ett minutts stillhet for de rundt 800 menneskene som druknet sist helg i den hittil verste flyktningkatastrofen i Middelhavet.

Få timer tidligere ble 24 av ofrene fra forliset gravlagt på Malta.

Les også: Norge sender skip til Middelhavet

Les kommentar på Nyemeninger.no: «La dem drukne»

Les også: Overfylt båt og kapteinsfeil årsaken til båttragedien

Les også: «Skal vi late som om mennesker ikke dør eller skal vi gjøre noe?»

Les også: Reise til nattens ende