– Jeg håper innvandrerorganisasjonene som skal delta på regjeringens dialogkonferanse i dag, vil spørre statsrådene som er til stede, om hvorfor deres utvalg og råd fortsatt er blendahvite i 2015, sier Akhenaton de Leon i OMOD. FOTO: HILDE UNOSEN

Krever mer fargerike utvalg

– Det er utrolig at de fortsatt klarer å opprette så mange blendahvite utvalg uten en eneste minoritetsrepresentant.

Slik reagerer Akhenaton de Leon, leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), på at regjeringen på nytt har unnlatt å la minoriteter få innpass i viktige utvalg.

– I mange år har vi påpekt at minoritetene ikke får ta del i viktig strategisk planlegging og utformingen av framtidige visjoner. Nå er vi slitne av å måtte påpeke dette overfor departementer og andre offentlige instanser gang på gang. Det virker som om vi har å gjøre med et stort strukturelt problem, sier de Leon.

LES OGSÅ: Kritthvit 
toppolitikk

Helhvitt og helhvitt

Foreløpig siste eksempel på et blendahvitt utvalg er Kvinslandsutvalget, som ble oppnevnt av regjeringen 2. oktober. Dette utvalget skal utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Kvinnerepresentasjonen er det ikke noe å si på, ni av 15 medlemmer er nemlig kvinner. Men av medlemmer med minoritetsbakgrunn er det altså ingen.

Regjeringens mediemangfoldsutvalg, som ble nedsatt 18. september, er heller ikke så mangfoldig som navnet skulle tilsi. Den eneste forskjellen på dette utvalget og Kvinslandsutvalget, er at her er mannfolka i flertall med seks mot fire.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik omtalte sammensetningen av utvalget som «underlig», da den ble kjent.

– Dette begynner å bli en ganske vanlig affære hos oss, dessverre, tilføyde hun overfor Dagbladet.

LES OGSÅ: Minoriteter på casting

Regel med få unntak

En gjennomgang Dagsavisen har gjort av noen andre tilfeldig valgte regjeringsoppnevnte utvalg, bekrefter at minioritetene stort sett glimrer med sitt fravær.

Eksempler på dette er utvalget som ble nedsatt for å se på barneloven, utvalget som skal utrede nye særdomstoler, ekspertgruppen som vurderte kunst og kultur i opplæringen, ekspertutvalget om praktisering av handlingsregelen og ekspertgruppen som gjennomgikk Nav.

Men det stopper ikke med det. Også tidligere regjeringer har tilsynelatende vært blinde for at ulike minoriteter etter hvert utgjør en betydelig del av befolkningen, påpeker de Leon.

– Da Jonas Gahr Støre var helseminister, opprettet han et prioriteringsutvalg for helsesektoren uten noen med innvandrerbakgrunn, minner han om.

Også utenfor regjeringskontorene sliter man med å innse hvem som bor i Norge anno 2015. Et eksempel de Leon trekker fram for å underbygge dette, gjelder et Fafo-arrangement om en ukes tid.

«Hva er erfaringene med minoritetsrådgiverne? Disse kom for noen år siden inn i skoler som har en høy andel elever med innvandrerbakgrunn», heter det på Fafos nettsider. Panelet som skal orientere og svare på spørsmål om dette er... ja, du gjettet det, helhvitt.

Rett før helga sendte OMOD brev til Likestillings- og diskrimineringsombundet om det helhvite Kvinslandsutvalget.

«Vi ber (ombudet) om å undersøke hvordan Helse- og omsorgsdepartementet i denne omgang har gått fram for å sikre minoritetsrepresentasjon», heter det her.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Dialog-konferanse

I brevet omtales også regjeringens andre nasjonale dialogkonferanse, som går av stabelen i dag. Formålet med konferansen er å gi innvandrerorganisasjonene en anledning til å diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere. Foruten statsminister Erna Solberg (H) har seks statsråder meldt sin ankomst.

– Men dialog uten at det skjer noe, er ikke en reell dialog. Det er bare noe du kan kalle «kaffeprat», sier de Leon.

– Før og etter dialogkonferansen i fjor påpekte mange innvandrerorganisasjoner at språk og deltakelse er nøkkelen til samfunnet, men minoritetene må også få lov til å komme til «nøkkelhullet», de må få komme inn dit hvor beslutningene formes og fattes, fortsetter han.

Selv om de Leon sier han er sliten av å mase på maktmenneskene om manglende inkludering av minoriteter, er han ikke for sliten til å unnlate å fortsette med dette.

– Beskjeden til resten av det offentlige apparatet er at OMOD kommer til å banke på deres dør om dette snart. Vi skal bruke en meiselpolitikk på dette området og fortsette å hamre løs til vi får de nødvendige resultatene.