Mulla Krekar venter i disse dager på dommen fra Borgarting lagmannsrett, der aktor har bedt om sju års fengsel.

- Krekar er blitt en PC-jihadist

Terrorforsker Brynjar Lia mener mulla Krekar har stor autoritet som leder for et militant terrornettverk

Seniorforskeren ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er redd Krekar blir undervurdert i det norske samfunnet og sett på som en klovn man kan le av. I dag driver han ifølge Lia rekruttering til en ny militant gruppe.

Krekar venter i disse dager på dommen fra Borgarting lagmannsrett, der aktor har bedt om sju års fengsel.

Undervisning på nett

Krekar driver ifølge Brynjar Lia omfattende undervisning og religiøs veiledning gjennom praterommet PalTalk på internett og i flere andre nettfora. Krekar drifter blant annet nettsiden mkrekar.com.

– Krekar er mest kjent for etableringen av den islamistiske opprørsgruppen Ansar al-Islam. I dag kan vi se på ham som en PC-jihadist (hellig kriger). Gjennom sin nettaktivitet rekrutterer han unge kurdere i Iran til en ny militant gruppe som kalles Rawt. Krekar har også høy status i det nye muslimske ekstremistmiljøet på Østlandet, sier Brynjar Lia som tirsdag holdt innlegg på konferansen om «Transnasjonale terrornettverk i endring».

Bhatti i nettverket

Lia knytter kjente ekstremister som Arslan Maroof Ubaydullah Hussain, Mohyeldeen Mohammad og Arfan Bhatti til Krekars nettverk.

– Ledere som Krekar skaper autoritet gjennom nettverksbygging, gjennom sin historie som aktivist, sin tidligere kontakt med kjente ekstremister som Osama bin Laden. Og han har god utdannelse, med en master i islamsk lov, sier Lia.

Krekars navn dukker opp i mange terrorsaker som er oppe for retten i flere europeiske land. Ekstremister har behov for å søke råd fra muslimske ledere, og Krekar hevder selv han har hundre tusener av støttespillere.

Terror og drap

Brynjar Lia avviser denne påstanden, men er sikker på at han har noen hundre dedikerte støttespillere.

– Gamle islamske tekster legitimerer terror og drap. En leder som Krekar kan gi råd som er i tråd med Koranen og derved gi terroraksjoner mening. Dette handler mye om å imøtegå kritikk og i størst mulig grad unngå å fremstå som kriminelle, sier Lia.

– Gjennom PalTalk har han en lukket gruppe der han driver opplæring, en form for web-universitet. Deltakerne som fullfører undervisningen kvalifiserer til å være en del av hans nettverk, sier terrorforskeren.