Mullah Krekar flankert av forsvarerne Brynjar Meling (t.v.) og Arvid Sjødin før domsavsigelsen i Oslo tingrett mandag ettermiddag.

Krekar dømt til fem års fengsel

Mulla Krekar er dømt til fengsel i fem år, blant annet for å ha drapstruet Erna Solberg. Han anket på stedet.

 

Aktoratet hadde lagt ned påstand om fem års fengsel for trusler om drap og terror, og for å ha oppfordret til straffbare handlinger, mens forsvarets påstand var full frifinnelse.

Under sin prosedyre sa statsadvokat Marit Bakkevig at de forholdene mulla Krekar er tiltalt for er langt mer alvorlige enn det er rettspraksis for knyttet til andre trusselsaker.

– Reflektert mann

Statsadvokat Bakkevig mente også at det var helt klart straffskjerpende at truslene blant annet ble fremsatt mot Høyre-leder Erna Solberg.

Tingrettsdommer Per Fleisje fremstilte Krekar som en ressurssterk person med flere ekstreme tilhengere som har handlet med forsett.

– Han er en intelligent og reflektert mann med en politisk karriere i et komplisert miljø. At han fortsatt er i landet er en utfordring. Det kan trekke terrorvirksomhet til Norge, sa Fleisje.

Videre sa Fleisje at retten ikke er kjent med sammenlignbare saker.

Skapt frykt

– Han har skapt en vedvarende trusselsituasjon som han har forsterket. Det er et særtrekk at truslene kan utføres av mange. Den lever sitt eget liv. Han kan ikke tilbakekalle fatwaen, sa tingrettsdommeren.

Fleisje pekte på at Krekar, hvis egentlig navn er Najmuddin Faraj Ahmad, gjør det umulig å sikre seg mot faren for drap.

– Han ønsker å skape en situasjon der enhver muslim oppfattes som en fare. Det forsterker fordommer mot muslimer i det norske samfunnet. Han kan komme med nye trusler. Det er ingen formildende omstendigheter her. Krekar har brukt rettssaken til å spre sitt budskap, sa dommeren.

Saken startet onsdag 12. februar og gikk for retten i tre uker. For påtalemyndigheten møtte statsadvokatene Marit Bakkevig og Geir Evanger og for forsvaret Brynjar Meling og Arvid Sjødin.

Dommen var enstemmig, og ble lest opp av tingrettsdommer Per Flesje. (NTB)