Bård Vegar Solhjell mener regjeringen viser for liten vilje til å ta grep om byutviklingen i Norge. FOTO: ARNE OVE BERGO

Krangler om byutvikling

Tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) mener regjeringen lar byene seile sin egen sjø. - Han følger dårlig med, svarer kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Befolkningsvekst og velfungerende byområder er blant hovedelementene under NHOs årskonferanse, som går av stabelen i dag. Nå berømmer tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell NHO for å fokusere på de riktige spørsmålene. Derimot mener han regjeringen svikter når det kommer til å føre en aktiv, langsiktig og bærekraftig bypolitikk.

- Jeg mener NHO setter et av de viktigste spørsmålene i tiårene framover på dagsorden, nemlig befolkningsveksten. Den kommer til å skje i stor grad i byer, og jeg mener vi akutt trenger en tydeligere bypolitikk, sier han til Dagsavisen.

 

Fem punkter

Solhjell trekker fram fem punkter hvor han mener regjeringen ikke gjennomfører god byutviklingspolitikk:

* De har ignorert rapporten fra Fagrådet for bærekraftig bypolitikk, bestilt av Solhjell da han var miljøvernminister og overlevert Sanner i desember 2013. Rapporten råder blant annet staten til å utøver mer styring av byregionene.

* De har avviklet kjøpesenterforbudet, til tross for at de er miljøfiendtlige og tapper sentrumshandelen i små og mellomstore byer.

* De har avviklet «Framtidens byer», et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i landet der formålet var bedre bymiljø og redusert utslipp av klimagasser.

* De stoppet minstekrav om boligbygging rundt kollektivknutepunkt.

* De har ikke fulgt opp bevilgninger til kollektiv og sykkel.

 

- Følger dårlig med

Kommunalminister Jan Tore Sanner er dypt uenig i Solhjells kritikk, og mener han trenger å lese seg opp på fakta.

- Det er helt tydelig at Solhjell følger dårlig med. I motsetning til den forrige regjeringen har vi en god bypolitikk. Vi legger for eksempel til rette for at byene kan håndtere befolkningsveksten gjennom en sterkere satsing på kollektivtransport og vi har retningslinjer som legger til rette for økt utbygging rundt kollektivknutepunkter.

Sanner mener at Solhjell utviser selektiv hukommelse når det kommer til «Framtidens byer»-ordningen, som ifølge statsråden ble vedtatt avviklet under den forrige regjeringen. Den nåværende regjeringen valgte å ikke endre vedtaket om avvikling. Også kjøpesenterforskriften ligger på samme nivå som under Solhjell, sier kommunalministeren.

- Kjøpesenterforskriften er videreført på samme linje som den var under den rødgrønne regjeringen, men den er ikke innskjerpet slik den forrige regjeringen ønsket før regjeringsskiftet.

 

Lite framtidsorientert

På spørsmål om hvorfor ikke dette ble gjennomført under den forrige regjeringen, sier Solhjell at det ble satt i gang mye godt arbeid under hans tid som miljøvernminister, men at han nå reagerer på at Høyre-Frp-regjeringen stopper eller ignorerer disse tiltakene uten å iverksette sine egne. Dette er dårlig planlegging for framtida, mener Solhjell.

- Det virker for meg som de bare overlater byene til seg selv. Norge skriker etter en nasjonal bypolitikk.

Ifølge SV-politikeren er innskjerpingen av kjøpesenterforskriften er et viktig eksempel på det.

- Vi vet at sentrumshandelen sin andel av omsetningen går ned. I storbyer merkes ikke det så godt, men det merkes veldig godt i små og mellomstore byer. Den viktigste grunnen til det er veksten i kjøpesentre utenfor byen. Å sikre færre kjøpesentre utenfor byene er viktig både for å bevare levende bysentrum og for god miljøpolitikk.

- Men er det noen automatikk i at byene ønsker mer statlig regulering?

- De fleste byer vil ha mest mulig penger og bidrag, og vil helst slippe reguleringene. Men hvis staten bidrar med penger er det rimelig at den også kan stille krav.

 

Stoler på byene

Mer regulering er derimot ikke veien dagens regjering har valgt å gå. Jan Tore Sanner mener byene er ansvarlige nok til å gjøre sine egne prioriteringer.

- Solhjell fortsetter tradisjonen med detaljregulering av byene, men vi ser at byene tar et stort ansvar når det kommer til miljø og utbygging og vi ser ikke behovet for mer statlig styring, sier han til Dagsavisen.