Det siste året har antallet midlertidig ansatte i Norge økt kraftig. Blant helse- og sosialpersonell er nå 13 prosent midlertidig ansatte.

Kraftig økning i midlertidige

Siden oppmykningene i arbeidsmiljøloven trådte i kraft har det blitt 19.000 flere midlertidig ansatte i Norge.

 

Et år etter oppmykningene i arbeidsmiljøloven, er tallene klare: Vi har gått fra rett under 8 prosent midlertidig ansatte i Norge, til 8,8 prosent andre kvartal i år. Det tilsvarer en økning på 19.000 folk.

Flest midlertidig ansatte er det i personlig tjenesteyting samt overnattings- og serveringsvirksomhet med henholdsvis 17 og 14 prosent. Det viser de siste AKU-tallene fra SSB, først omtalt av Avisenes Nyhetsbyrå.

På de neste plassene finner vi undervisning samt i helse- og sosialtjenester med andeler på henholdsvis 14 og 13 prosent. Det bekymrer Unio-leder Ragnhild Lied, som organiserer blant andre lærere og sykepleiere.

– Vi har lenge sett en tendens til at det blir flere midlertidig ansatte innen bransjer der det er stor usikkerhet framover. Jeg mener det er illevarslende når vi også ser økende grad av midlertidighet for yrkesgrupper vi vet det er et stort behov for framover, sier Lied.

Rekruttering til yrket

Hun frykter for rekrutteringa til lærer- og sykepleieryrket når det blir økende bruk av deltid.

– Vi har lenge erfart at når det blir mer bruk av midlertidighet innenfor et yrke blir det også vanskeligere å rekruttere. Dette er nettopp yrker der vi trenger god rekruttering, sier hun.

Hovedgrunnen til at så mange jobber deltid mener hun er klar: Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, som trådte i kraft 1. juli i fjor.

– Det kan være en kombinasjon av flere ting, men det er ingen tvil om at oppmykningene i arbeidsmiljøloven har bidratt til dette. Retningen går feil vei. Vi trenger færre midlertidige, ikke fler, sier Lied.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

NHO er positive

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, mener på sin side at det er positivt med 19.000 flere midlertidig ansatte i Norge.

– I det siste har titusenvis av folk mistet jobben. Vi tenker at ledigheten kanskje hadde vært enda høyere hvis muligheten til midlertidige ansettelser ikke hadde vært der. Bedriftene trenger den fleksibiliteten i usikre perioder, sier han.

Han understreker at hovedregelen i Norge fortsatt er fast jobb.

– Vi må se utviklingen over flere år før vi kan si om det er noen negative effekter, men vi mener det er positivt at antallet midlertidige stillinger øker. Det gir flere mulighet til å få arbeidserfaring, sier han.

Arbeidspolitisk talsperson i Frp, Erlend Wiborg, sier han deler Unios bekymring om at for stor grad av midlertidighet i undervisnings- og helseyrker kan være dårlig for rekruttering til yrkene.

– Det offentlige har i veldig stor grad benyttet seg av midlertidig ansatte, og har hatt videre rammer til det enn privat sektor. Vi har nå myket noe opp for det private, og er nå i ferd med å stramme noe inn for det offentlige for å få likere regler, sier Wiborg.