Kraftig økning i antall politifolk som blir skadd på jobb

594 politiansatte ble skadd i tjeneste i 2018, noe som er en økning på 33 prosent fra året før, viser en HMS-rapport.

HMS-rapporten fra politiets bedriftshelsetjeneste som Aftenposten har fått tilgang til, viser også at antall anmeldelser for vold mot politifolk økte med 13,6 prosent til 1.457 saker.

200 av de 594 politiansatte som ble skadd i tjeneste i fjor, ble skadd under pågripelse eller ransaking av mistenkte. I tillegg ble 37 skadd under framstilling til rettsmøter og domstoler.

Rapporten viser at det er store forskjeller mellom politidistriktene. Flest tjenestemenn ble skadd i Sørvest politidistrikt og Vest politidistrikt. I både Bergen og Stavanger ble det rapportert om flere politiskader enn i Oslo, selv om hovedstadspolitiet har langt flere ansatte.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vi er bekymret. Dette er for høye tall. Om dette skyldes endrede registreringsrutiner, lavere terskel for å anmelde vold eller tøffere arbeidshold ute på oppdrag, vet vi ikke. Mitt inntrykk er at respekten for politiet er blitt mindre, sier Per Anders Røsjorde, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Sørvest politidistrikt, til avisen.

I tillegg til at politifolk blir skadd i tjeneste, skjedde en av fire personskader under trening. Politiet er pålagt minst 48 timer med øvelse i året.