Koronapandemien rammer statens oljeinntekter hardt

Statens direkte inntekter fra oljevirksomheten er i første halvår nesten halvert fra i fjor. Koronakrisen har skylda, fastslår Petoro.

Av Steinar Schjetne

Overføringene fra statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) – 7 milliarder kroner i andre kvartal i år – har ikke vært lavere siden det statlige eierselskapet Petoro ble etablert i 2001.

– Nedgangen i kontantstrømmen er en direkte konsekvens av de globale utfordringene for olje- og gassindustrien, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen.

Les også: – Foreldre tar opp forbrukslån for å gi barna «arv»

Inntektene ned 43 prosent

Så langt i år har Petoro – det statlige selskapet som formelt eier mesteparten av eiendelene i SDØE – levert en kontantstrøm på 34 milliarder kroner til statskassa. Det er 43 prosent mindre enn i første halvår i fjor, da overføringene var på 59 milliarder kroner.

Fallet i prisene på olje og gass skyldes først og fremst en sterk reduksjon i etterspørselen som følge av covid-19-pandemien og konsekvensene den har fått for verdensøkonomien.

Prisen for et fat nordsjøolje har falt kraftig etter at pandemien brøt ut og har ligget på 40-tallet store deler av denne våren. Også gassprisene er sterkt svekket som følge av pandemien.

Fikk 38 dollar fatet

Den Petoro-eide delen av norsk olje- og gassvirksomhet oppnådde en gjennomsnittlig oljepris i første halvår på snaut 38 dollar fatet, mot nesten 67 dollar i samme periode i fjor.

Onsdag formiddag gikk nordsjøoljen for snaut 45 dollar fatet på spotmarkedet.

– Selv om olje- og gasselskapene var bedre rustet til å møte krisen nå enn ved forrige prisfall i 2014, skaper dagens situasjon stor usikkerhet om hvilke langsiktige konsekvenser pandemien vil få for industrien, sier Moen og understreker betydningen av myndighetenes tiltakspakke både på kort og lang sikt.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.