Korona-krisen: Nav har ikke fattet et eneste vedtak om utbetaling av dagpenger

Men alle som er permittert og arbeidsledige kan søke om forskudd på dagpenger.

Bare tirsdag fikk Nav inn 8.600 dagpengesøknader. 7.000 av dem gjelder dagpenger ved permittering.

Siden regjeringen innførte de ekstremt omfattende koronatiltakene 12. mars, har 326.800 personer søkt om dagpenger. 295.600 gjelder dagpenger ved permittering, melder Nav.

I 2020 har det så langt kommet inn mer enn dobbelt så lange dagpengesøknader som gjennom hele 2019 og 2018.

Men så langt har Nav ikke behandlet en eneste søknad. Forklaringen er endringer i permitteringsregelverket i forbindelse med koronakrisen, i tillegg betyr den voldsomme økningen i dagpengesøknader at Nav ikke ville greie å behandle søknadene innen rimelig tid. 

Regjeringen bestemte derfor at det skulle innføres en ordning for å utbetale forskudd på dagpenger, som Nav fikk på plass i slutten av forrige uke. 

Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav opplyser at alle som vil ha penger på konto før påsken, må søke senest fredag 3. april.

– Det har vært utrolig viktig for oss å få på plass denne ordningen siden vi så at vi ikke ville greie å utbetale penger til alle som har søkt om dagpenger. Denne løsningen vil gi oss et pusterom, sier Åsholt.

Nav kommer til å sjekke opplysningene til dem som søker, men det er ikke snakk om saksbehandling av den enkeltes søknad.

Ifølge Nav vil de som søker om forskudd få utbetalt rundt 60 prosent av tidligere lønn. 

Les også (+): Han skrev roman om pandemi fra Asia. Nå ser han det skje

Ikke fattet noen vedtak

Åsholt kan opplyse om at Nav så langt ikke har fattet et eneste vedtak om utbetaling av dagpenger til dem som er rammet av korona-krisen. Ifølge direktøren skyldes det at det fortsatt er avklaringer som må gjøres opp mot nytt regelverk.

– Når vi har fått dette på plass, vil vi gå i gang med å fatte vedtak, sier Åsholt og legger til:

– Det vi har gjort fram til nå, er å gå gjennom titusenvis av saker for å klargjøre dem slik at det skal gå raskere å fatte vedtak når vi er i gang. Vi mener derfor at vi ikke har kastet bort tida.

Les også (+): Forvirringen om Norges nye korona-strategi

– Ordningene må forenkles

Nav jobber nå med å finne en løsning som gjør at saksbehandlingen kan skje automatisk. Det vil bety at Nav-ansatte ikke skal behandle søknader enkeltvis, men at dataprogrammer gjør store deler av jobben. Mange av Navs stønadsordninger krever i dag manuell behandling. 

– Vi ønsker å automatisere saksbehandlingen så mye som mulig. Det vil føre til at behandlingen ikke vil fange opp alle nyanser som er bygget inn i dagens regelverk. Noen vil oppleve å få mer enn de har krav på etter dagens regler, andre mindre. Ordningene må rett og slett forenkles om vi skal få det til.

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav.
Foto: Arne Ove Bergo

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav. Foto: Arne Ove Bergo

Om Nav får på plass dette, vet de ennå ikke.

– Det blir en avveining mellom å lage en forenklet løsning som kan virke raskt og det å ha dagens millimeterpresisjon på utbetaling av ytelser, sier Åsholt.

Les også: Snart klar med app som overvåker hvem smittede har vært i kontakt med

Vet ikke hvor mange ansatte som trengs

Samtidig som Nav er i gang med å utvikle nye systemer for rask saksbehandling, jobber de med å få inn flere folk som kan ta unna alle sakene.

– Vi har allerede flyttet 200 ansatte inn i produksjonen av dagpengesøknader, og det kommer stadig flere. Vi har også kontaktet andre statlige virksomheter som har ansatte som lett kan gå inn hos oss og hjelpe til i startfasen. Vi kjører også et eget rekrutteringsløp, sier Åsholt.

– Hvor mange flere ansatte vil dere trenge i tida framover?

– Det vet vi ikke helt ennå. Det kommer an på om vi får på plass automatiske løsninger eller ikke.

Nav har per i dag ikke satt noen øvre grense på hvor lang tid de kan bruke på å behandle en søknad om dagpenger.

– Nei, vi har ikke det. Vi ønsker å gjøre det så raskt som mulig, men vi kan ikke si noe mer før vi har sett effekten av tiltakene vi har iverksatt. Vi jobber i et tempo vi aldri har vært i nærheten av, men vi må forsikre oss om at regelverksendringene som gjennomføres er håndterbart rent IT-messig, sier Åsholt, som tror Nav blir nødt til å bruke ordningen med forskuddsbetaling en god stund framover.