Kontroversielt forslag fra Nordisk råd

I en rapport fra Nordisk råd foreslår forskere blant annet lavere minstelønn for innvandrere med lav utdanning. Både LO og NHO mener det er uaktuelt.

Ifølge FriFagbevegelse er forslaget det kanskje mest kontroversielle i rapporten «Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets». Forskerne mener det vil skape en inngang til arbeidslivet og være et springbrett til bedre betalte jobber.

Les også: Fornebubanen i strid med grunneier om tilgang til tomt

Frykter todelt arbeidsliv

LO-nestleder Roger Heimli mener forslaget bryter med den norske modellen både når det gjelder organisering av samfunnet og likebehandling.

– Lavlønnssporet kan i teorien virke enklere, men er vanskeligere å utforme i praksis og vil på sikt gi uheldige utslag med et todelt arbeidsliv. Dit ønsker vi ikke å komme i Norge, sier han.

Les også: Ingrid (86) ble liggende alene i en busk i 24 timer

Kan gi større forskjeller

Direktør Nina Melsom i NHO viser til at Cappelen-utvalget i 2016 slo fast at en egen og lavere lønn for grupper med lite formell kompetanse ikke er veien å gå i Norge.

– Et slikt skille vil trolig føre til større forskjellige i det norske samfunnet, sier hun til FriFagbevegelse.

Les også: - FrP prøver å skape et inntrykk av at de er for kollektivtrafikk