Kontrollkomiteens leder: – For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr

Det er veldig alvorlig at PST har innhentet flypassasjeropplysninger ulovlig, mener lederen for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Det er veldig alvorlig at PST følger med på norske statsborgere uten å ha nødvendig hjemmel for det, sier leder Dag Terje Andersen (Ap) for kontroll- og konstitusjonskomiteen til NTB.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal nå behandle saken og lage en innstilling til Stortinget.

– Vi forholder oss til statsrådens ansvar i denne typen saker. Hans ansvar er at hans underliggende etater følger det regelverket som gjelder, sier han.

Les også: EOS-utvalget: PST har drevet ulovlig innhenting av opplysninger om flypassasjerer

– Det er altfor tidlig å si om dette vil få konsekvenser for justisminister Jøran Kallmyr (Frp), legger han til.

PST har gjennom Norwegians bookingsystem urettmessig skaffet seg tilgang til store mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og internasjonale ruter. En slik tilgang har PST ikke hatt hjemmelsgrunnlag for, slår EOS-utvalget fast.

– Vi tar EOS-utvalgets kritikk av PSTs håndtering alvorlig. Vi må være sikre på at tjenestene våre har hjemler til å gjennomføre sitt arbeid, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) i en epost til NTB.

Rapport

I sin rapport skriver EOS-utvalget blant annet at innhentingen av passasjeropplysninger om norske borgeres utenlandsreiser har ikke hjemmel i utlendingsloven.

– Når det gjelder utfordringene knyttet til utlendingsforskriften har departementet endret den. I etterkant ser vi at dette med fordel burde vært presisert tidligere. Fra 18. november i år går det helt klart fram at PST etter anmodning skal få passasjerlister direkte fra flyselskapene., sier Kallmyr.

Departementet skal nå vurdere meldingen fra utvalget.

– Så må vi se om det eventuelt er behov for ytterligere regelendringer, sier Kallmyr.

– Jeg er også opptatt av er at PST skal få den informasjonen de trenger for å sikre Norge, og at det skjer innenfor rammene av de lover og regler som regulerer dette, legger han til.

–  Alvorlig

Petter Eide (SV) betegner PSTs innhenting av personlig informasjon om norske statsborgeres flyreiser som veldig alvorlig, men sier at det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette vil få for justistiminsiter Jøran Kallmyr (Frp).

– Vi må få alle kortene på bodet. Vi må først og fremst vite om dette er en praksis som justisministeren har kjent til og godkjent, sier stortingspolitiker Petter Eide (SV) til NTB.

Han mener at en slik godkjenning vil sette saken i et helt annet lys.

– Da er det faktisk justisministerens godkjenning som EOS-utvalget har funnet ulovlig. Da snakker vi helt andre termer. Dette må jusitsiministeren orierente Stortinget om, legger han til.

– Jeg setter store spørsmålstegn ved hva som har vært motivet for å gjøre dette. Dersom dette handler om antiterrortiltak, er vi selvfølgelig veldig positive til at politiet gjør hva de kan, men det skal være innenfor lovens rammer, sier Eide. (NTB)