Kontrollkomiteen krever Nav-svar fra Hauglie

Stortingets kontrollkomité sender en rekke spørsmål om Nav-saken til arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Hun må trolig stille til høring allerede før jul.

Av Marius Helge Larsen og Kristian Skårdalsmo

– Nå har vi begynt å jobbe med saken. Vi er enige om å sende en del spørsmål til arbeidsministeren, sier Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen. Hun ble valgt til saksordfører for behandlingen av Nav-skandalen i kontroll- og konstitusjonskomiteen da komiteen møttes til sitt første møte om saken tirsdag.

Det første komiteen vil ha svar på, er hvordan statsråd Hauglie skal rette opp i feilene overfor dem som er blitt urettferdig behandlet. Minst 48 personer er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel, og flere tusen har fått urettmessige pengekrav mot seg fra Nav.

– Så kommer vi til å stille spørsmål om saksgangen og be om innsyn i saksdokumenter og kommunikasjon mellom departementet og Nav for å få innsyn i hvorfor det tok så lang tid før dette ble oppdaget, sier Hansen.

Les også:  «Vi mente at de sjuke burde være hjemme. Og ikke ha det så bra, egentlig»

To granskinger

Kontrollkomiteens granskning skal gå parallelt med et eget utvalg som regjeringen har satt ned for å granske saken.

– Regjeringen har jo bestemt hvem som skal granske dem selv. Jeg mener at Stortinget burde ha gransket regjeringen. Men nå blir det en større og viktigere oppgave for oss i kontrollkomiteen, sier saksordføreren.

Hun understreker at de ikke er avhengige av resultatet av regjeringens granskning før de kan konkludere i saken.

– Jeg tenker at vi kan gjøre en jobb helt selvstendig. Helt uavhengig av det utvalget som regjeringen har satt ned, sier hun.

Les også: Nav-stress, Nav-fobi, Nav-krise

Høringer

Neste steg for komiteen blir å sende enda flere spørsmål til de ansvarlige statsrådene, samt kalle dem inn til høring.

– Vi trenger å vite hvordan det kunne gå så lang tid fra Trygderetten begynte å påpeke at Nav brukte feil praksis, til det fikk konsekvenser for saksbehandlingen, sier kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap).

Han opplyser at komiteen skal holde høring «så snart som praktisk mulig», men at de trenger svar på noen spørsmål fra statsråden først.

Hansen regner med at det blir høringer i saken allerede før jul.

Hauglie får frist til kommende tirsdag med å svare på de første spørsmålene. Imidlertid er det ventet at kontrollkomiteen allerede på sitt neste møte torsdag vil stille statsråden flere spørsmål i saken.

Les også: Nav-skandalen: Hauglie sjekket aldri Navs praksis

Varslet i juli 2018

Tirsdag ble det også kjent at Nav-ledelsen i juli 2018 ble varslet av Navs klageinstans at EU-forordningen kan ha blitt tolket feil.

I et notat skriver klageinstansen at reglene for eksport av trygd praktiseres ulikt innad i hele Nav, og at det er behov for en avklaring om forståelsen av EUs trygdeforordning.

Det var VG som først omtalte saken.

Notatet lå som vedlegg til et brev Nav sendte til Hauglie 20. desember i fjor, men ble først offentliggjort i helgen. I notatet går det klart fram at klageinstansen mener at langvarige opphold i EØS-land faller inn under EU-forordningen.

Hadde informasjon

«Vi mener artikkel 21 må forstås slik at den likestiller opphold i utlandet som kan karakteriseres som «midlertidig bosted» med bosted», heter det i notatet.

Den informasjonen lå altså på Hauglies bord elleve måneder før Nav-skandalen sprakk.

Hauglie har gjentatte ganger, blant annet i sin redegjørelse til Stortinget, framholdt at departementet ikke ble klar over at EU-forordningen også gjaldt langvarige utenlandsopphold før i august i år.