KRAFTIG VEKST: Stortingsgruppenes konsulentutgifter var i fjor mer enn tre ganger høyere enn i 2006: FOTO: Fredrik Varfjell/NTB Scanpix

Konsulenter får stortingsmillioner

Partiene på Stortinget bruker stadig flere millioner på eksterne konsulenter. Arbeiderpartiet bruker mest.

Det er gode tider for PR-byråer og andre som selger konsulenttjenester til partigruppene på Stortinget. De siste årene har det vært en voldsom vekst i hvor mye partiene på Stortinget bruker på konsulenttjenester. Det viser en gjennomgang Dagsavisen har gjort av partigruppenes årsregnskaper, der de rapporterer om bruken av økonomiske tilskudd fra Stortinget.

Gjennomgangen viser at stortingsgruppene i fjor brukte mer enn tre ganger så mye på konsulenter som de gjorde i 2006. Samlet brukte de i 2011 om lag 7,1 millioner kroner på konsulenttjenester, mot i underkant av 1,9 millioner i 2006. Det feteste konsulentåret var likevel stortingsvalgåret 2009, da partiene brukte til sammen nær 7,5 millioner kroner på konsulenttjenester.

Til sammen gikk 34,6 millioner kroner fra Stortinget, via partigruppene, til eksterne konsulenter i perioden 2005-2011.

 

Kjenner igjen bildet

Ifølge partner og seniorrådgiver Hans Geelmuyden i Geelmuyden. Kiese er ikke veksten overraskende. Han mener grunnen kan være at det politiske livet blir stadig mer komplekst.

- Demokratiet har blitt veldig komplekst, og de politiske systemene mer uoversiktlige. Politikerne konstruerer et system som er så komplisert at de trenger konsulenthjelp for å navigere i det, sier Geelmuyden til Dagsavisen. Han har ingen tro på at dette fenomenet er noe man utelukkende finner igjen på Stortinget eller i regjeringskvartalet.

- Denne veksten i bruken av eksterne konsulenter, og den økte profesjonaliseringen av politikken, kjenner man igjen også fra det amerikanske demokratiet og de fleste andre vestlige demokratier.

 

Ap på topp

Det er forskjeller på hvor mye partiene bruker på konsulenter. Ikke overraskende bruker de største partiene mest, og Arbeiderpartiet troner på toppen. Partiet brukte i fjor 2,9 millioner på eksterne konsulenter, nesten dobbelt så mye som året før og nesten like mye som de to neste på lista, Høyre og Frp, til sammen. Sekretariatsleder Øyvind Slåke i Ap-gruppa vil ikke si noe om hvorfor partiet har brukt så mye mer enn de andre partiene på konsulenttjenester, men sier de hovedsakelig har brukt pengene til tre ting:

- En god del gikk til analysearbeid, en god del til regnskapsføring og til internettjenester, som vi har valgt å sette ut, sier sekretariatslederen.

- Hva betyr analysearbeid?

- Det handler om alt fra forskjellige ting vi vil ha analysert og ulike politiske saker vi vil ha vurdert til velgeranalyser, sier Slåke til Dagsavisen.

 

Mistet embetsverket

Et annet parti som har økt konsulentbruken kraftig er partiet Høyre. Mens partiets stortingsgruppe brukte 338.132 kroner på eksterne konsulenter i 2005 brukte de i fjor om lag 1,5 millioner på det samme. Sekretariatsleder Lars Øy mener det blant annet skyldes at partiet har vært i opposisjon siden 2005, og derfor ikke har tilgang på det store antallet departementsansatte som har som jobb å utrede spørsmål for statsrådene.

- Før 2005, da vi satt i regjering, var det mindre behov for denne type tjenester, skriver han i en e-post.

Han forteller at den største utgiften i fjor gikk til en utredning om hvordan gutter kunne få like godt utbytte av undervisningen som jenter får. Han vil ikke opplyse om hva utredningen kostet.

- Hva hvert enkelt oppdrag koster, ønsker vi ikke å kommentere, skriver Øy. I tillegg opplyser han om at de blant annet har betalt for en undersøkelse av lærernes syn på utfordringene i skolen fra Ipsos MMI og en undersøkelse av samfunnsmessige virkninger av offentlig-privat samarbeid i veiprosjekter.

samfunn@dagsavisen.no