Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt i 2006, og kan vise til glitrende resultater siden da. Men resultatene skyldes i all hovedsak ikke konkurranseutsetting, men satsing på infrastruktur, mener forsker. FOTO: MORTEN HOLM/NTB SCANPIX

– Konkurranse gir ikke suksess

Regjeringen tar feil når de peker på Gjøvikbanen som et vellykket konkurranseprosjekt, mener forsker, som likevel er positiv til konkurranse på jernbanen.

– Gjøvikbanen er veldig liten. Den var lett å avgrense og innføre konkurranse på. Den blei nok valgt som første forsøk fordi sannsynligheten for positive resultater var ganske stor.

Det sier avdelingsleder og jernbaneforsker ved Transportøkonomisk Institutt, Frode Longva.

Torsdag la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fram hvilke jernbanestrekninger som skal konkurranseutsettes innen 2018, og i går inviterte han med seg pressen på tur med Gjøvikbanen for å argumentere for konkurranseutsettingen.

LES OGSÅ: Varsler mer kaos og byråkrati

Konkurranse

Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt med virkning fra 2006, og har opplevd en enorm ansiktsløftning siden da. Når regjeringen skal peke på de positive sidene av konkurranse er det nettopp Gjøvikbanen de peker på.

Men ifølge fagforeningen til de ansatte i jernbanen er det ikke konkurranse som er hovedårsaken til suksessen til Gjøvikbanen.

– Pakka ble lyst ut på en sånn måte at stoppmønsteret var mer tilpasset publikum og togene ble pusset opp. Men når det er en annen aktør som kjører toget vil passasjerene tro at det ble sånn på grunn av konkurranseutsetting, sier konstituert leder for Norsk Jernbaneforbund Jane Sæthre.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Infrastruktur

Hun bruker Kongsvingerbanen som et eksempel på det motsatte.

– Man forlenget plattformer, fikk hyppigere avganger og gjorde togene mer moderne. Det har også blitt en suksess.

Også Longva mener det er andre ting en bør peke på enn konkurranse som suksessfaktorer for Gjøvikbanen.

– Når man tør å satse på en strekning, og oppgraderer infrastruktur og perronger, så gir det positive effekter på reisetall og kundetilfredshet. Men NSB har nok lært mye om hvordan de kan drive mer effektivt av konkurransen, sier han.

Jernbaneforskeren mener konkurranse kan virke effektiviserende.

– Det vi vet er at konkurranseutsetting i Europa i all hovedsak har ført til et bedre tilbud for tilsvarende pris eller tilsvarende tilbud for lavere pris. Men det er noen betingelser. En av hovedbetingelsene er at man får tilstrekkelig konkurranse.

LES OGSÅ: Lokfører'en som viste finger'n til jernbanereformen