Stadig flere kommunepolitikere mener kommunenes interesseorganisasjon KS, som forhandler med lærerne på vegne av dem, ikke målbærer kommunenes faktiske ønsker og interesser. FOTO: NTB SCANPIX

Kommuner uenig med egen organisasjon

LÆRERSTREIKEN: Kommunepolitikere i en rekke kommuner mener KS' lærerkrav ikke gjenspeiler kommunenes ønsker. - KS bør lytte til signalene, sier Venstre-lederen.

Stadig flere kommunepolitikere mener kommunenes interesseorganisasjon KS, som forhandler med lærerne på vegne av dem, ikke målbærer kommunenes faktiske ønsker og interesser.

Den siste tiden har lokalpolitikere fra både Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Drammen og Odda uttalt at de ikke mener KS' mandat i forhandlingene med lærerne er godt nok forankret i kommunene.

– Mandatet har ikke vært behandlet politisk hos oss, og jeg kjenner heller ikke til andre kommuner hvor mandatet er behandlet, sier Kristelig Folkepartis (KrF) varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen, til NTB.

 

Les også: Her er skolene som rammes

 

Kun 8 prosent

I en spørreundersøkelse blant 328 av landets kommuner gjennomført av LO Aktuelt i mars i år svarte kun 8 prosent av kommunene at saken var behandlet politisk.

– Den undersøkelsen bekrefter mitt inntrykk av at prosessen ikke har vært god nok, sier Kristiansen.

Han sier Kristiansand formannskap besluttet å sende et notat til KS onsdag kveld, der de ber om en langt ryddigere prosess i fremtiden. Formannskapet vil imidlertid ikke ta stilling til innholdet i mandatet så lenge partene er midt i forhandlingene.

– Men mitt inntrykk er at vi nok hadde endt opp med et annet mandat dersom dette var behandlet politisk, sier Kristiansen.

I en undersøkelse Kommunal Rapport gjennomførte i midten av august svarer 72 prosent av landets kommunale skolepolitikere og ordførere at de har stor forståelse for at lærerne streiker. 39 prosent har «meget stor forståelse».

Svarprosenten blant politikerne er imidlertid for lav til å fastslå at svarene er representative for alle landets skolepolitikere.

Krever gjennomgang

KS får også kritikk fra andre kommuner. Ordfører John Opdal (H) i Odda kommune har sendt et nytt brev til KS med sterk kritikk av strategien, melder NRK. Tirsdag vedtok et samlet forhandlingsutvalg i Buskerud fylkeskommune å anmode KS om å imøtekomme lærernes ønsker.

Marte Løvik (Sp), leder av oppvekstkomiteen i Trondheim kommune, har kalt KS' framgangsmåte for «ekstremt frustrerende» og sier det ikke har vært ført en eneste diskusjon på lokalt nivå om mandatet i forkant, skriver Adresseavisen.

Også de Høyre-styrte byrådene i Stavanger og Bergen krever en gjennomgang av prosessen.

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) har sammen med flere andre Stavanger-politikere bedt KS revurdere kravet om bunden arbeidstid for å få slutt på konflikten, og de to Høyre-byrådene John Petter Hernes i Stavanger og Harald Victor Hove i Bergen uttalte til Dagens Næringsliv i begynnelsen av august at kommunikasjonen mellom kommunene og KS kan ha gitt et forhandlingsmandat kommunene selv ikke ønsket.

– KS har all skyld

Ordfører i Radøy Jon Askeland (Sp) mener KS har sviktet i forarbeidet, og mener saken burde vært sendt ut på høring.

– Ikke siden 2009 har KS spurt kommunestyrene om hva de mener om lærernes arbeidstid, sier han til NRK.

Også Odda-ordfører John Opdal (H) mener KS må ta all skyld for lærerstreiken.

Allerede i mars sendte et samlet kommunestyre et brev til KS der de rådet organisasjonen til å droppe kravet om mer tilstedeværelse på skolen for lærerne. Når streiken nå er et faktum, mener Odda-ordføreren det utelukkende er KS sin feil.

- Lytt til kommunene

Venstre-leder Trine Skei Grande ber KS lytte til kommunene og se til Oslo, hvor man har funnet en løsning og unngått lærerstreik.

– Det var konstruktivt av Utdanningsforbundet å se til løsningen man fikk på plass i Oslo. Her lyktes man å bli enige og unngikk at elevene ble rammet av streik. Jeg setter spørsmålstegn ved hvorfor dette ble så raskt skutt ned av KS all den tid man fikk til en løsning her og unngikk at elevene ble rammet av streik, sier Grande til NTB.

– KS bør lytte nøye til de voksende signalene som nå kommer fra kommunene, som tross alt er lærernes arbeidsgiver og KS' oppdragsgiver, sier Grande.

 – Vi må også stole på at dyktige rektorer i samråd med lærerne, de lokale tillitsvalgte og skolenes eiere, kommunene, klarer å finne tid og sted til nødvendig samarbeid til det beste for undervisningen og elevene uten pålegg fra KS, sier Grande.

– 99,5 prosent positive

Kommunikasjonsdirektør i KS, Jørn Ivar Baade, sier i en kommentar at mandatet er vedtatt av Hovedstyret i KS og prosessen bak mandatet er helt i tråd med KS' retningslinjer og vedtekter.

– Hva tenker du om at bare 8 prosent av kommunene oppgir at mandatet er behandlet politisk?

– Det er opp til hver enkelt kommune om de ønsker å behandle mandatet politisk. KS må forutsette at de innspillene vi får fra kommunene representerer kommunenes syn, sier Baade.

Han minner også om at 99,5 prosent av KS' medlemmer støttet den opprinnelig anbefalte skissen til ny avtale, da den gikk til uravstemning før sommeren.

– Hva tenker du om kritikken fra lokalpolitikere om at de ikke fikk være med å behandle mandatet i forkant av forhandlingene?

– At ulike lokalpolitikere har ulike meninger om den konflikten som nå pågår, finner jeg ikke overraskende, noe mer vil jeg ikke si om det, sier Baade.