Kommunene sparer 490 mill. på kutt i sosialhjelp

Norske kommuner sparer 490 millioner kroner på å avkorte sosialhjelp mot barnetrygd. SV krever endring, men regjeringen sier nei.

 

– I Norge er det i praksis sånn i dag at alle barnefamilier mottar full barnetrygd, bortsett fra de aller fattigste. Det må vi få en slutt på, sier SV-leder Audun Lysbakken til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Når kommunene skal beregne hvor mye sosialhjelp folk har krav på, har de muligheten til å legge barnetrygden inn i inntekten. I praksis betyr det at de som mottar barnetrygd, får mindre sosialhjelp. I fjor var det bare 66 av 433 norske kommuner som holdt barnetrygden utenfor når de skulle beregne inntekt.

Til sammen bor det 46.000 barn i familier som får sosialhjelpen avkortet som følge av barnetrygd.

Nye beregninger fra Finansdepartementet gjort på oppdrag fra Sosialistisk Venstreparti viser at kommunene sparer 490 millioner kroner på denne avkortingen. I fjor var det samme tallet 430 millioner.

Nå krever SV en slutt på denne praksisen.

Les også: KrF vil øke barnetrygden til 20.000 kroner

Barnefattigdom

– Å stanse dette er nødvendig for å få framgang i kampen mot fattigdom i barnefamilier. Det er også en forutsetning for å kunne få full effekt av det vi mener er det suverent viktigste tiltaket i kampen mot fattigdom i barnefamiliene, nemlig å øke barnetrygden, sier Lysbakken.

I vår ba Stortinget regjeringen om å utrede muligheten for å stanse praksisen med å avkorte sosialhjelp mot barnetrygd. Men da statsbudsjettet kom, skrev regjeringen at de ikke ønsket å gjøre noe med dette fordi de mente det ikke vil være et treffsikkert tiltak for å bekjempe barnefattigdom.

Men SV sier de fortsatt vil kjempe for barnetrygden.

– Både vi og KrF har signalisert at vi skal kjempe hardt for barnetrygden i årene som kommer. Får vi ikke endret loven og får bukt med denne praksisen, kommer ikke barnetrygden fram til en del av familiene som har minst, sier SV-lederen.

– Gjør vondt verre

Regjeringen forsvarer at de ikke ønsker å pålegge kommunene å betale full sosialhjelp på toppen av barnetrygden. Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Morten Bakke, sier regjeringen frykter at en slik innstramming vil gjøre vondt verre for fattige barnefamilier.

– Vi frykter at en lovendring som pålegger kommunene å ikke regne med barnetrygden som inntekt ved beregning av sosialhjelp, kan gjøre vondt verre for dem som har minst. Det kan føre til å undergrave ordningen med sosialhjelp som en individuell, skjønnsmessig ordning, og at det dermed ikke blir gitt sosialhjelp i tråd med familiens faktiske behov, sier Bakke.

Han minner om at det klart viktigste tiltaket for å bekjempe fattigdom er å sørge for at de voksne i fattige familier får jobb, og at arbeidsledigheten har gått kraftig ned de siste årene.

– Vi har også endret reglene, slik at barn og unge som har foreldre som mottar sosialhjelp nå har mulighet til å tjene penger og spe på inntekten – uten at foreldrene får kutt i sosialhjelpen. I budsjettet for neste år foreslår vi å styrke innsatsen mot barnefattigdom med 181 millioner. I tillegg sørger vi for gratis fritids- og ferietilbud for barn, billigere barnehageplasser, gratis kjernetid for lavinntektsfamilier, og lavere skatt for dem som har minst, sier Bakke. (ANB)