Norges Bank er fortsatt en god gammeldags bank med penger i store stabler. De blir ikke tomme for 20-kroninger med det første. FOTO: NORGES BANK

Kommer ikke til kort

ØKONOMI: Selv om betalingskort er blitt allemannseie, er det nå langt flere mynter og sedler i omløp enn tidligere.

I 2005 utgjorde den samlede verdien av myntene og sedlene som var i omløp, nær 46 milliarder kroner. I fjor var beløpet godt over 51 milliarder kroner, viser tall fra Norges Bank.

Økningen kommer også til uttrykk i antallet sedler som er i omløp. Mens det i 2005 var i underkant av 104 millioner sedler i norske lommebøker, minibanker, kassaapparater og lignende steder, var det over 127 millioner sedler i omløp i fjor.

Myntene har også klart å holde stand, selv om bruken av dem har fått flere skudd for baugen:

* Antallet spilleautomater som tar mynt, er kraftig redusert etter regelendringer.

* Mange bomstasjoner er blitt automatisert, noe som har overflødiggjort behovet for mynter.

* 50-øringen ble pensjonert og er ikke lenger gyldig betalingsmiddel.

Likevel var det mynter for 4,8 milliarder kroner i omløp i fjor, 300 millioner kroner mer enn i 2005.

 

Enda mer kortbruk

Nest siste helg før jul dro nordmenn betalingskortene sine over 16 millioner ganger, ifølge Finans Norge. Det tilsier en økning på 11 prosent sammenlignet med samme førjulshelg i fjor. Også tall for første halvår viser at vi nordmenn ikke nøler med å ty til betalingskortene våre. Kortbruken økte da med nær sju prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittsbeløpet for når vi betaler med kort, er likevel fortsatt så høyt som 343 kroner. Det innebærer at mynter og sedler fortsatt brukes i stort monn ved beløp som ses på som mer overkommelige.

Kommunikasjonsrådgiver Synne Ekrem i Norges Bank bekrefter at de gode, gammeldagse pengene holder stillingen også i 2013.

- Bruken av mynter og sedler har vært ganske konstant i mange år nå, konstaterer hun.

- Blir årene framover tøffere? Produksjonsstatistikken til Norges Bank viser jo blant annet at det ikke er laget én eneste ny 20-kroning siden 2009?

- Årsaken til det er at vi har tilstrekkelig av denne valøren på lager, og dermed ikke har hatt behov for å bestille mer, svarer Ekrem.

 

Enorm produksjon

Det siste året det så langt ble produsert 20-kroninger, i 2009, ble det laget så mange som 473.000 av dem. Det tallet blekner likevel mot produksjonstallene for de andre myntene.

I 2012 ble det nemlig produsert i overkant av én million 10-kroninger og like mange 5-kroninger. Det ble også laget utrolige 19,6 millioner kronestykker.

De siste 50-øringene ble laget i 2011, og selv da, kort tid før de ble faset ut, så Norges Bank et behov for nesten 10 millioner nye mynter i den valøren.

Og for den som tåler nok et imponerende tall: Hvis vi summerer opp myntproduksjonen i perioden 2005-2012, får vi den utrolige summen 478 millioner nye mynter. Produsentene av sparegriser og lommebøker med glidelåslommer for mynt, kan dermed bare fortsette med det de allerede gjør.

Produksjonstallene for sedler og mynter i år er ennå ikke klare, opplyser Norges Bank.

tor.sandberg@dagsavisen.no