Arbeiderparti-leder Jens Stoltenberg under sin tale til landsstyret i Ap tirsdag. Der ville han ikke si noe om jobben som generalsekretær i NATO. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Kommenterte ikke NATO-spekulasjoner

NY JOBB? Ap-leder Jens Stoltenberg avsto fra å kommentere drøftingene om hvem som skal bli NATOs nye generalsekretær da han talte til partiets landsstyre tirsdag.

– Av respekt for Arbeiderpartiet og for prosessen i NATO blir det feil av meg å kommentere denne type spekulasjoner nå, sa han.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til hva Stoltenberg ville si om saken, fordi han har lovet å informere partiorganisasjonen «når den tid kommer».

Mye tyder på at NATO kommer til en avgjørelse i spørsmålet om hvem som blir ny generalsekretær om svært kort tid.

– Uansett hva jeg sier, kan det lett bli misforstått. Det er ingen tjent med, sa Stoltenberg i innledningen av sin tale.

 

Les også: - Uhyre krevende å bli NATO-sjef nå

 

Partiet preges

I kulissene erkjente partisekretær Raymond Johansen at spekulasjonene rundt Stoltenbergs framtid som leder opptar mange i partiet.

– Vi registrerer spekulasjonene og leser aviser vi også. Det er klart at mange er preget av situasjonen, sier Johansen til NTB.

– Men vi er vant til å leve med spekulasjoner rundt Jens Stoltenberg. Nå er vi først og fremst samlet for å diskutere politikk og strategi fram mot kommunevalget i 2015 og stortingsvalget i 2017, sa han.

Tause om ambisjoner

Stortingsrepresentant Hadia Tajik regnes for å være en framtidig stjerne i Ap, men på spørsmål fra NTB sa hun at hun ikke er aktuell som ny nestleder slik situasjonen er for partiet og henne nå.

Heller ikke Jonas Gahr Støre eller Trond Giske ville kommentere spørsmål om eventuelle lederambisjoner.

– Det har jeg ingen kommentar til nå, sier Støre til NTB når han får spørsmålet om han selv er aktuell som Stoltenbergs etterfølger.

– Det høres kanskje litt beskjedent ut, men det er svaret, fortsetter han.

– Arbeiderpartiet er historisk sett mer samlet enn på mange tiår. Partiet trekker i samme retning og har en fantastisk statsministerkandidat i Jens Stoltenberg, sa Giske.

Krim-krisen

Stoltenberg viste for øvrig til EU og NATO da han fordømte Russlands annektering av Krim som et brudd på menneskerettighetene.

– Russlands bruk av militærmakt for å endre landegrenser er uakseptabel. For første gang siden annen verdenskrig har en europeisk stat med makt annektert en del av et naboland. Det er i strid med folkeretten, og er en maktpolitikk som tilhører en annen tid. Det er et alvorlig tilbakeskritt for Europas sikkerhet og stabilitet, sa Stoltenberg.

Han la til at Norge må stå sammen med de allierte partnerne i NATO og EU.

– Vi vil ikke leve i en verden der det er den sterkestes rett som råder. Spesielt små land som Norge må alltid strebe etter at lov og rett gjelder også internasjonalt, sa Stoltenberg.

Klimamål

Stoltenberg brukte ellers mye av talen til å snakke om klima og sosiale forskjeller i verden. Begge deler knyttet han til den globale veksten og det faktum at antall fattige i verden er blitt halvert.

Blant annet foreslo han at Aps landsstyre vedtar et nytt klimamål, ved å styrke Norges forpliktelser i henhold til Kyoto 2-avtalen med 10 prosentpoeng.

– Jeg minner om at det var Ap som opprettet det første Miljøverndepartementet i verden, sa han. (NTB)