Komfyren er hjemmets største brannkilde

Av alle landets brannutrykninger går nærmere halvparten til branner som har oppstått i komfyren hjemme. Det er branner som starter om natten som tar flest liv.

 

Komfyren er hjemmets største brannkilde, og de fleste komfyrbranner skyldes uoppmerksomhet, ikke teknisk svikt, heter det fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  Brann- og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren, går det fram av en pressemelding.

- De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er branner som starter om natten som tar flest liv. Da er det gjerne yngre mennesker som glemmer eller sovner fra komfyren, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Spesielt sårbare

Det er særlig eldre som bor alene, folk med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere som er sårbare ved brann. DSB oppfordrer pårørende om å installere en komfyrvakt, med en sensor som overvåker kokeplatene.

- En komfyrvakt er kanskje den beste gaven du kan gi til dine foreldre eller besteforeldre, sier Daae, som presiserer at det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og når det legges opp ny elektrisk kurs til komfyren.

Komfyrvaktkampanjen

Onsdag arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet om de mange komfyrbrannene. Under kampanjen vil over 200 brannvesen, feiervesen og det lokale eltilsyn ha lokale aktiviteter over hele landet. Kampanjen er en del av av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende arbeid rettet mot risikoutsatte grupper. Bak kampanjen  DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk brannbefals landsforbund, Feiermesterens landsforening, Nelfo, Branninformasjonsforum, det lokale eltilsyn og sakkyndige selskap.

Byer med flest komfyrbranner i 2018:

Oslo 671
Bergen 192
Trondheim 150
Kristiansand 91
Stavanger 60
Drammen 58
Fredrikstad 54
Sandefjord 54
Bærum 47
Tromsø 41