Verken Oslos skolebyråd Anniken Hauglie eller kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ha et krav om legeerklæring for elever som er borte fra skolen mer enn tre dager. Her besøker de to Tøyen skole ved skolestart. FOTO: HILDE UNOSEN

- Kollektivt ansvar

- Krav om legeerklæring er ikke løsningen for å oppdage omsorgssvikt. Svaret ligger i det kollektive foreldreansvaret og et tettere skole-hjem-samarbeid, mener Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

- Saken om tiåringen som døde på Mortensrud, er ekstrem og dypt tragisk. Men flere regler og krav om sykmelding for elever sikrer oss ikke mot omsorgssvikt eller mishandling av barn. Tvert imot mener jeg det kan bli en sovepute som fratar oss det personlige og individuelle ansvaret hver og en av oss har - enten vi er lærere eller foreldre med barn i skolen, sier Elisabeth S. Gundersen, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG.

 

Les også: Tiåring døde – mor siktet

 

- For omfattende

Etter at en ti år gammel gutt som var elev på Stenbråten skole i Oslo døde av avmagring i august i år, har driftsstyret ved skolen nylig foreslått at elever som er borte fra skolen mer enn tre dager, må legge fram legeerklæring. Hensikten er å avdekke omsorgssvikt.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) signaliserte i går at han er åpen for å diskutere alle innspill etter den tragiske saken, men mener likevel ikke at obligatorisk sykmelding er veien å gå. Det er et standpunkt skolebyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H), støtter:

- Det er ikke unaturlig at et slikt initiativ kommer fra driftsstyret på Stenbråten skole. Men jeg støtter nok ikke et generelt krav om at alle barn som er borte mer enn tre dager skal ha sykmelding fra lege. Dette blir for omfattende både for skolen og for foreldre som har barn som er borte på grunn av helt ordinær sykdom, og vil være en lite hensiktsmessig ordning i praksis, sier Hauglie.

 

Les også: Barnehjernen kan skades 
for livet

 

Gode rutiner

I dag må elever på ungdomstrinnet ha legeerklæring for å få gyldig fravær utover tre dager. Noe tilsvarende krav finnes ikke på barnetrinnet. Det er heller ikke ønskelig mener Oslos skolebyråd, som heller vil styrke skolehjem samarbeidet.

- Osloskolen har allerede gode rutiner når elever ikke dukker opp til skolestart om høsten. Om kort tid innfører vi såkalt sms-skole. Det vil si at skoler i Oslo med høyt fravær, skal gi foreldre kjapp og direkte tilbakemelding - både om manglende oppmøte og om positive ting eleven har gjort på skolen. I tillegg til at dette gjør kommunikasjonen mer effektiv, tror vi også at det skaper et bedre samarbeidsklima mellom skole og hjem, sier skolebyråd Anniken Hauglie.

Hun viser til at flere elever kan oppleve å få lite skryt og få positive tilbakemeldinger både på skolen og hjemme.

- Hvis foreldrene får en positiv sms om noe barnet deres har gjort på skolen, har barn og foreldre noe hyggelig å prate om hjemme. I tillegg tror vi det bygger relasjoner mellom skole og hjem og virker motiverende for elevene, mener Hauglie.

FUG-leder Elisabeth S. Gundersen, mener alle må ta større ansvar for å snakke sammen, og se alle barn - ikke bare egne. Det var også hovedbudskapet til mor og beboer på Mortensrud, Melita Ringvold, da hun i november samlet 300 beboere til en fakkelmarkering i kjølvannet av tiåringens dødsfall:

- Vi vil vise at vi skal ta ansvar for området vårt, vise at vi bryr oss, og vise at vi tar ansvar både for våre egne og andres unger, uttalte Ringvold.

- Vi klarer ikke alltid å forhindre og forutse alt. Men hvis foreldre snakker sammen og danner nettverk, og skolene lager gode rutiner i samarbeid med foreldrene om hvordan fravær skal meldes og følges opp, tror jeg vi kommer langt, sier Elisabeth S. Gundersen i FUG.