Flyktningstrømmene vil bli enda striere enn de allerede er, når effekten av klimaendringene begynner å slå ut for fullt, advarer IPCC. Her fra en flyktningleir i Sør-Sudan. FOTO: BIBIANA DAHLE PIENE/NTB SCANPIX

Klimaendringene kan føre til kriger

KLIMARAPPORTEN: Klimaendringene kan føre til at mennesker over hele kloden begynner å drepe hverandre.

Dette er en av mange skremmende konklusjoner i den nye rapporten fra IPCC, FNs klimapanel. Der slås det fast en gang for alle at klimaendringene ikke lenger bare handler om hvordan været vil være når barna våre er blitt voksne.

 

Mer vold og krig

- Klimaendringene vil øke risikoen for voldelige konflikter, blant annet på grunn av mer fattigdom og økonomiske nedgangstider, advarer en av hovedforfatterne, Grete K. Hovelsrud, forsker ved CICERO og Nordlandsforskning.

Disse konfliktene kan utvikle seg til rene borgerkriger. Samtidig kan naboland havne i konflikt med hverandre, når slikt som felles og knappe vann- og fiskeressurser, blir enda knappere.

- Klimaendringene kan også føre til at store landområder går tapt, og da vil de som holder til der, ikke lenger ha noe sted å bo, påpeker Hovelsrud. Både høyere havnivå, erosjon i kystområder og tundra som tiner, kan gjøre områder i mange land ubeboelige for alltid.

Mer ekstremvær kan føre til at store landområder andre steder, blir ubeboelige i perioder. Blant annet kan hyppigere flommer i deler av Asia, ramme hundrevis av millioner av mennesker.

Konsekvensen av det blir enda flere på flukt enn hva som er tilfellet i dag. Erfaringene viser at verdenssamfunnet allerede har omfattende problemer med å takle dagens flyktningstrøm. Tusenvis dør i sine forsøk på å finne tryggheten.

 

- Må kutte raskere

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H), deler FNs klimapanels bekymring. Også hun ser for seg en framtid med flere konflikter i verden.

- Klimaforandringene vil få store konsekvenser for natur og samfunn. Alle land må derfor gjøre mer - også Norge. Vi må kutte utslippene av klimagasser raskere, understreker Sundtoft.

I går var hun til stede da den nye klimarapporten fra FNs klimapanel ble presentert i miljødirektoratets lokaler i Oslo. Den store konferansesalen var fylt til randen, men det bar ikke lydnivået preg av. Stillheten var total da ekspert etter ekspert presenterte sine nedslående konklusjoner. Unisont konstaterte de at vi har sløst bort verdifull tid. Klimaendringene er ikke lenger noe som ligger foran oss. De er her nå.

- Klimaendringer er registrert over hele verden. I polarområdene skjer de to-tre ganger raskere enn i resten av verden, påpeker en annen av hovedforfatterne, Pål Prestrud, direktør i Statens naturoppsyn.

 

- Kan bryte sammen

- Som en følge av klimaendringene er økosystemene under vesentlig endring. Menneskene lever av økosystemene. Hvis vi fortsetter som nå, kan enkelte av økosystemene bryte sammen, blant annet tundraene i nord og regnskogene i Amazonas, fortsetter Prestrud.

Skulle noe slikt skje, vil det bli enda vanskeligere å begrense skadevirkningene av klimaendringene. Sundtoft og resten av verdens politikerne er allerede ille ute å kjøre. Deres mål er en temperaturøkning på maksimalt 2 grader. Men med dagens utvikling i utslippene, ligger det an til at temperaturen blir hele 4 grader høyere fram mot 2100, ifølge FNs klimapanel.

- Ved en økning på 4 grader kan de regionale endringene i temperaturen kan bli langt høyere, helt opp til 12 grader i våre områder, påpeker Prestrud.

Siden 1880 er det registrert en global temperaturøkning på 0,85 grader. En videre økning vil føre til at også mange europeere vil dø, i tråd med hva som allerede har skjedd.

 

For vått og for tørt

- Både i 2003 og 2010 var det hetebølger i Europa. Begge fikk store konsekvenser. De førte til en overdødelighet på mellom 50.000 og 80.000 og en kraftig nedgang i matproduksjonen, forteller Prestrud.

- For første gang i moderne tid måtte Frankrike importere mat, mens Putin nedla forbud mot eksport av hvete fra Russland.

Fram mot 2050 kan dette bli «en vanlig situasjon», og enda verre vil det bli hvis vi ikke makter å få ned utslippene av klimagasser, konstaterer Prestrud.

- Vi kan vente oss både for lite og for mye vann i Europa. Allerede har nedbørsmengdene i nordvest økt betydelig, mens nedbørsmengdene har gått ned lenger sør, noe som har ført til mer tørke.

 

- Faser ut oljefyren

Hva vi gjør det kommende tiåret, blir avgjørende for hvor likt vårt jordiske paradis blir et helvete. I går varslet klima- og miljøminister Tine Sundtoft at hun vil forsøke å avverge den kommende krisen ved å:

* Bygge ut jernbanen.

* Satse på kollektivtrafikk i storbyene.

* Fase ut oljefyren.

* Bistå kommunene til å bli klimavennlige.

* Nedsette en grønn skattekommisjon.

- Det skal koste mer å forurense og lønne seg å ta miljøvennlige valg, sier Sundtoft om det siste tiltaket.

Generalsekretær Nina Jensen i WWF-Norge satt i salen da Sundtoft fortalte dette. I etterkant hadde Jensen likevel behov for å spørre hva klima- og miljøministeren konkret ville gjøre for å kutte utslippene. Det eneste som kom ut av det, var at Sundtoft gjentok at hun jobber med å få satt ned en grønn skattekommisjon.

tor.sandberg@dagsavisen.no