Nestleder i programkomiteen, Guri Melby, mener det ikke er noen god grunn til forstsat tha taxfree-ordning.

Klart for taxfreekamp

Store deler av grasrota i Venstre vil stoppe partitoppenes planer om å skrote taxfree-ordningen.

 

– Hovedargumentet vårt er at taxfreesalget finansierer distriktsflyplassene som er en viktig del av kollektivtilbudet i Nord-Norge, sier Mads Hansen i Nordland Venstre til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Fredag går startskuddet for Venstres landsmøte. Her skal et nytt partiprogram vedtas.

I forslaget til program står det blant annet at Venstre ønsker å fjerne taxfreesalget på norske flyplasser.

Distriktsflyplasser

Det vil ikke Venstres grasrot ha noe av. Det er varslet kamp om taxfreesalget. En lang rekke fylkeslag som blant annet Nordland, Telemark, Akershus, Østfold, Hedmark og Finnmark, krever å beholde ordningen.

Stortingsrepresentant for Akershus Venstre, Abid Raja, sier fylkeslaget har årsmøtevedtak på å beholde ordningen, men at han samtidig ser negative sider ved forslaget.

– Skyggesiden er ikke bare miljøbiten av det, men også billig salg av tobakk som er svært helseskadelig, og ikke minst merkonsum av alkohol som har flere slagsider, også overfor barn som er utsatt for voksnes rusbruk, sier Raja, og legger til:

– Jeg vet at landsstyret har innstilt på å avvikle ordningen gitt at det kommer på plass en realistisk finansiering av kortbanenettet for flytrafikk. Muligens er det den beste løsningen på sikt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Grønn politikk

Nestleder i programkomiteen, Guri Melby, forsvarer på sin side at programkomiteen vil skrote hele taxfreeordningen.

– Vi mener det ikke er noen gode grunner til å gi avgiftsfritak for tobakk og alkohol. Det er gode grunner til at vi har høye avgifter på det i Norge, og det er at vi ønsker å begrense bruken. Vi ser ingen grunn til å unnta salget på flyplasser for disse avgiftene, sier hun.

Melby sier Venstres skatte- og avgiftspolitikk skal gjøre det litt dyrere å forurense og litt billigere å velge miljøvennlig. Taxfreeordningen strider mot dette.

– Dette er et tiltak som gjør det mer attraktivt å fly. Selv om jeg ikke tror noen velger å fly bare fordi du kan handle på taxfree, bidrar det til å gjøre fly mer attraktivt enn for eksempel tog. Vi synes ikke vi trenger å gi folk flere insentiver for å velge fly. Staten taper også masse penger på disse avgiftslettelsene. Da kan heller staten bruke penger på å finansiere småflyplassene. Dette er en ordning som framstår som meningsløs, og som Norge er omtrent alene om. Vi mener det er på høy tid å fjerne den, sier Melby.

Hun tror ikke at å avskaffe taxfree i Norge vil føre til at folk i stedet handler alkoholvarer og tobakk andre når de reiser i stedet for når de lander.

– Taxfreesalget har økt mye de siste årene, og vi har gjort det lettere å handle taxfree ved å åpne en butikk også når du lander på flyplassen. Vi har også økt alkoholkvotene. Det gjør at vi senker terskelen for å shoppe mest mulig. Jeg tror ikke vi vil kjøpe tilsvarende mye i utlandet og ta med hjem.

Les også: Taxfree-generalen