Klart for første dom der kvinne fra Norge er tiltalt for deltakelse i IS

31-åringen var angivelig på vei fra Nordfjordeid til Syria for å gifte seg da hun ble pågrepet i Wien i 2017. Dommen kan få betydning for flere som har reist.

 

Straffesaken gikk i Oslo tingrett i januar. Dommen er klar mandag.

Avgjørelsen kan bli viktig for andre norske kvinner som har reist til IS-kontrollerte områder og oppholdt seg der. Det er anslått at etter 2012 har 12 kvinner fra Norge dratt til Syria og Irak for å slå seg sammen med soldater i ekstremistorganisasjonen.

Et av spørsmålene tingretten skal ta stilling til, er om det er straffbar terrorvirksomhet å inngå ekteskap med en IS-kriger.

31-åringen var ifølge påtalemyndigheten på vei for å gifte seg med en somalisk-norsk fremmedkriger da hun ble pågrepet i Østerrike i 2017. Hun er tiltalt for å ha deltatt i IS og gitt økonomisk støtte til fremmedkrigere.

Aktor krever fem år for den terrorsiktede kvinnen. Kvinnen nekter straffskyld på samtlige tiltalepunkter.

– Den tiltalte reiste aldri til IS-områder og eventuelle pengebeløp er ganske små. Det man egentlig prøver å ramme er en moralsk støtte, sier forsvarer Steingrim Wolland.

Kvinnen som bodde i Nordfjordeid, er somalisk statsborger. Hun kom til Norge som asylsøker i 2013.

Flere etterforskes

Det er antatt at flere av de norske kvinnene som har reist til IS-områder, i dag sitter i interneringsleirer i blant annet Syria. Norske myndigheter har allerede startet etterforskning av minst tre av dem.

Statsadvokat Marit Formo sier at det å være ektefelle til en soldat i IS og leve der nede er straffbart etter paragraf 136a.

– En som kommer tilbake, og som det kan bevises har vært gift med en fremmedkriger, rammes av deltakerbestemmelsen, pluss eventuelt andre roller, sier hun.

Grensen for familieliv

Jussprofessor Erling Johannes Husabø ved Universitetet i Bergen tror et springende punkt i rettspraksisen blir hvor grensen trekkes for lovlige familierelasjoner som må respekteres.

– Det å gi mat til barna kan ikke straffes som deltakelse i en terrororganisasjon, sier Husabø som er ekspert på norsk terrorlovgivning og har gitt ut boken «Terrorisme i norsk strafferett»

Han mener rettsstridsreservasjon, som er et prinsipp i norsk rett, vil hindre dette. Dessuten er respekt for familielivet en menneskerettighet.

Reparere klær

Husabø sier det må gjøres en veldig konkret vurdering av hver sak. Å reparere stridsklær vil for eksempel kunne regnes som ulovlig materiell støtte, siden det har betydning for mannens funksjon i terrororganisasjonen.

– Men det å ha et samliv med ektemannen og utføre matlaging og sånn, det ville jeg ikke ha reist sak på i hvert fall, sier Husabø.

Professoren mener at det er de som har involvert seg ytterligere, som kan gi interessante problemstillinger.

-Særlig kan du få vanskelige tilfeller der noen har reist for å gifte seg med soldater. Det har vært en tendens til at kvinner fra vesten nærmest ble tildelt en mann. I slike tilfeller kan man argumentere for at de har deltatt i organisasjonen, sier Husabø.

Han opplyser at det pågår saker av denne typen i flere vestlige land, og at det vil bli interessant å se hvordan de ulike domstolene vil balansere terrorbekjempelse med respekt for familielivet, som er en menneskerett etter menneskerettskonvensjons artikkel 8. (NTB)

 

Fakta om norske statsborgere i Syria og Irak

* I dag er det omkring 30 norske statsborgere igjen i krigsområdene, men noen av dem kan være døde. Tallet omfatter også omkring 10 kvinner.

* I tillegg er det omkring 40 barn med tilknytning til Norge, men tallet er uavklart, og noen kan være døde. De fleste er født i området, mens noen få reiste trolig ned som små barn. Det betyr at de eldste av dem som er født i krigssonen, er 6–7 år.

* Totalt har omkring 100 personer med tilknytning til Norge reist til IS-områdene i Syria og Irak etter 2012.

* 40 personer har forlatt krigssonen igjen. Noen er tilbake i Norge, mens andre oppholder seg i andre land. De fleste av dem som har returnert til Norge, er fengslet i dag.

* 30 personer er bekreftet døde. (Kilde: PST)

 

Det er registrert mellom 10 og 12 norske kvinner som har reist til Syria og Irak for å slutte seg til IS.

1. Aisha Shezadi (født i 1991). Fra Bærum. Reiste høsten 2014. Var gift med det norsk-chilenske IS-medlemmet Bastian Vasquez som er død. Gift igjen med mann fra Egypt. Tok med seg sønn fra Norge som nå er død.

2. Kvinne (født i 1986). Etnisk norsk konvertitt fra Verdal i Trøndelag. Reiste sommeren/høsten 2014. Reiste med norsk ektemann som er død.

3. Kvinne (født ca. 1994). Fra Kolsås i Bærum. En av to søstre. Reiste oktober 2013. En av dem er gift med afrikansk mann.

4. Kvinne (født ca. 1997). Fra Kolsås i Bærum. Reiste oktober 2013. En av to søstre.

5. Kvinne (født 1995). Reiste juni 2014. Kom til Norge som flyktning. Gift med norsk statsborger fra Vadsø som er IS-kriger. En av tre klassekamerater fra Oslo.

6. Kvinne (født i 1995). Reiste desember 2014. Marokkansk opphav. Trolig gift med nordmann opprinnelig fra Tsjetsjenia som nå er død, var trolig kone nummer to. En av tre klassekamerater fra Oslo.

7. Kvinne (født i 1995). Reiste oktober 2014. Kom til Norge som flyktning. En av tre klassekamerater fra Oslo.

8. Kvinne (født ca. 1989). Fra Oslo, tidligere student ved HiOA. Norsk-pakistansk bakgrunn.

9. Kvinne (født ca. 1987). Fra Oslo. Reiste ned sammen med mannen og giftet seg i Syria/Irak.

10. Kvinne (ukjent alder). Ukjent opphav.

11. Kvinne (ukjent alder). Etnisk norsk konvertitt. Trolig fra Trøndelag.

12. Kvinne (født ca. 1994). Fra Oslo. Forsvant fra Norge i 2013-2015 med mann og barn.

(Kilde: forsker Nina Øie Iversen)