Trine Skei Grande mener regjeringen oppfører seg som om det ikke finnes en samarbeidsavtale med Venstre og KrF. Hun krever at regjeringen innfrir sentrums seirer fra samarbeidsavtalen, nemlig tiltak mot barnefattigdom.

Klar til kamp mot
 usosiale kutt

FATTIGDOM: Venstre legger 2,5 milliarder kroner på bordet for å bekjempe fattigdom. Trine Skei Grandes viktigste oppdrag i budsjettforhandlingen er å kjempe ned usosiale kutt og opp penger til fattige barn.

Venstres målsetting er å endre profilen på regjeringens budsjett: Vekk med usosiale kutt og inn med fattigdomstiltak.

Dette blir partiets viktigste kampsak inn i budsjettforhandlingene med regjeringen, ved siden av miljø.

- Dette er en regjering med en avtale med to andre partier. I budsjettforslaget virker det likevel som om de tror de er en flertallsregjering. Det irriterer oss, sier Venstre-leder Trine Skei Grande som legger fram Venstres alternative budsjett på mandag.

Her foreslår Venstre å bruke 2,5 milliarder kroner på å bekjempe fattigdom i 2015. Etter det Dagsavisen forstår, dekker Venstre inn forslaget ved å øke miljøavgiftene, kutte i skattelettene, samt kraftig omprioritere pengebruken.

- Det er mye vi skal endre på, sier Skei Grande.

 

Satser på barnehage

I samarbeidsavtalen mellom regjeringen og sentrumspartiene heter det at «det skal utarbeides en tiltakspakke rettet mot barn i fattige familier, og differensieringen av foreldrebetaling i barnehage og SFO økes». Venstre mener dette er langt fra på plass og er svært utålmodige etter resultater.

- Dette var en ting vi fikk igjennom i samarbeidsavtalen, men når budsjettet kom, står det at man skal lage en handlingsplan. Det var ikke det vi var enige om.

- Er det et brudd på avtalen?

- Det får du ikke meg til å si. Men de har vært veldig flinke til å følge opp sine egne seirer i avtalen.

- Er ikke det å forvente?

- Nei. Vi har en avtale, sier Skei Grande.

Venstre foreslår derfor i sitt alternative budsjett å øke differensieringen i barnehagebetaling utover det regjeringen har foreslått. Venstre ønsker at differensieringen inntrer allerede fra 1. januar 2015, ikke fra august som regjeringen har lagt opp til. Venstre vil også ha gratis kjernetid i barnehage for alle 4-5-åringer i lavinntektsfamilier.

 

Kutter ut kutt

I tillegg til å gjøre for lite etter samarbeidsavtalen, gjør også regjeringen grep som går i feil retning, ifølge Skei Grande. Derfor krever Venstre at regjeringens usosiale kutt reverseres. Venstre vil:

Stanse regjeringens reduksjon av barnetillegg til uføre: I dag kan uføre få et tillegg på inntil 35.348 kroner per barn under 18 år. Regjeringen vil erstatte dette med et standardisert barnetillegg som tilsvarer 27 kroner pr. barn fem ganger i uka, som utgjør 7.020 kroner i året. Fra 2016 vil nye uføre med laveste trygd få inntil 28.300 kroner mindre i barnetillegg per barn i året. Uføre som allerede mottar dagens tillegg, vil få det gradvis redusert.

Stanse forslaget om å gi to år mindre med overgangsstønad: I dag kan enslige forsørgere få overgangsstønad på nesten 200.000 kroner i året inntil tre år. Regjeringen vil at det skal reduseres til ett år eller til barnet har rett på barnehageplass. Endringen er foreslått å gjelde nye tilfeller etter 1. januar 2015.

Gå imot avvikling av forsørgingstillegget: Tillegget går til mottakere av supplerende stønad som forsørger ektefelle under 67 eller barn under 18.

Reverserer kutt i takstene på tannhelsehjelp

- Vi skulle begynt på null framfor å begynne på minus. Sånn er det ikke, derfor er det kutt vi må reversere, sier hun.

 

Asylbarn

Skei Grande peker på at 70 prosent av somaliske barn vokser opp i fattigdom. Hun mener fattigdomspolitikk og integreringspolitikk henger sammen, og går derfor inn for å reversere kuttene i asylbudsjettet:

Venstre vil droppe kutt i barnehage for 4-5-åringer på asylmottak, og heller gi dem en rett til gratis barnehage. Venstre går også imot kuttet i livsopphold for asylsøkere på mottak. Her får de støtte av KrF, som i gårsdagens Dagsavisen gikk til kraftig angrep på Frps asylpolitikk.

- Skal vi få til en god integreringspolitikk må foreldre ut i jobb og barn inn i barnehage. Barn, uansett hvilken bakgrunn, skal få en lik start. Vi har i alle år foreslått å rettighetsfeste barnehageplass for asylbarn - derfor er det underlig at regjeringen tror Venstre vil godta at de kutter hele ordningen.

 

Frp-ere heier på Venstre

Som Dagsavisen har omtalt, er det en stor misnøye blant Siv Jensens egne om den usosiale profilen i budsjettet.

Enkelte i Frp sier det rett ut: De håper Venstre og KrF seirer i budsjettforhandlingene.

- Jeg har fått mange henvendelser fra folk i regjeringspartiene som forventer at vi skal få det sosiale og det grønne inn i budsjettet. Jeg tror mange som har stemt Frp har et større sosialt hjerte enn hva dem som sitter i regjering tror de har. Mange som står utslått i livet har stolt på Frp, og jeg tror de er skuffet, sier hun.

marie.melgard@dagsavisen.no