Klar økning i antall fattige barn

NORGE: Det har vært en kraftig økning i antall fattige barn og unge under 18 år i Norge. Innvandrerbarn står for nesten hele økningen.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2012 var 78.200 barn og unge som lever i fattigdom i Norge, melder NRK. Det er en økning på 4.300 på ett år, og det er barn fra innvandrerfamilier som står for nesten hele økningen.

– Sett i forhold til andelen de utgjør i den yngste delen av befolkningen, er de klart overrepresentert blant fattige, sier Mads Ivar Kirkeberg i SSB.

– Det er viktig å være klar over at det er store forskjeller blant ulike nasjonalitetsgrupper, men felles for fattige innvandrerfamilier er ofte at de har mange munner å mette, og at det ofte er en lav yrkesaktivitet, sier han.

Somalia

Det er spesielt barn med bakgrunn fra Somalia, Irak, Pakistan og Afghanistan som skiller seg ut med en høy andel fattige. Av alle somaliske barn under 18 år i Norge, lever 70 prosent i fattigdom, ifølge SSB-tallene.

Fattigdom i Norge dreier mer om å delta i samfunnet på samme måte som andre enn å ha mat på bordet. Derfor kan fattigdom by på utfordringer knyttet til sosial integrering. Barn i fattige innvandrerfamilier risikerer å falle utenfor viktige sosiale arenaer, som ulike fritidsaktiviteter.

– Dette forteller oss at vi har en jobb å gjøre, både når det gjelder norskopplæring hos foreldrene, men også med tanke på norsktrening for barn, blant annet gjennom fritidsaktiviteter med norske barn, sier Høyes Arve Kambe som er leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité.

8 prosent

8 prosent av alle barn og unge under 18 år i Norge tilhørte fattige familier i 2012, en oppgang på over 5 prosent fra året før.

Statistisk sentralbyrå gjør beregninger av fattigdom i treårsperioder. De siste tallene som foreligger, er for perioden 2010-2012. Det viktigste målet som SSB baserer tallene på, er den såkalte medianinntekten. Man regnes som fattig dersom husholdningen har en inntekt som ligger 60 prosent under medianinntekten.

Lavinntektsgrensen ligger på 392.000 kroner for et par med to barn og 299.000 for en enslig forsørger med to barn.