Norwegian med Bjørn Kjos i spissen, har store ambisjoner for årene framover. Flyselskapet har allerede vokst til å bli verdens sjette største lavprisselskap. 26 millioner passasjerer flys nå årlig til mer enn 130 steder i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA.

Kjos får klimakritikk

CO2-utslippene til flyselskapet Norwegian kan komme til å øke med mer enn det alle norske personbiler slipper ut.

 

Det går fram av beregninger utført av Naturvernforbundet, med bakgrunn i Norwegians uttalte ønske om en voldsom ekspansjon i tiden framover.

– 20 prosent vekst hver år

«Selskapet skal vokse med 20 prosent hvert år de fem neste årene, og så å si hele veksten skal komme på langruter», går det fram av en artikkel i Aftenposten fra tidligere i år.

– Den totale klimaeffekten av en slik vekst vil bli på 7,1 millioner tonn CO2 årlig etter fem år, opplyser fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

– Til sammenligning slapp de nesten 2,6 millionene personbilene i Norge ut 5,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2014, tilføyer han.

– Ligger det ikke i kortene at et flyselskap ønsker å vokse?

– Det er viktig å ha et kritisk blikk på alle som ønsker å drive en virksomhet med så store utslipp av klimagasser, svarer Schlaupitz.

– Samtidig er det viktig at myndighetene bidrar med gode virkemidler som kan bremse og helst føre til en nedgang i flytrafikken. Den norske flyseteavgiften er et skritt i riktig retning og et forbilde for andre land. Sverige vurderer å innføre en lignende avgift nå, fortsetter han.

– Hvorfor er dere kritiske til bare Norwegian og ikke hele bransjen?

– Fordi vi ikke har sett at andre flyselskaper har så enorme ekspansjonsplaner.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Helt nødvendig

Mandag skrev Dagsavisen at Oslo kommune i en høringsuttalelse har sagt nei til en tredje rullebane på Gardermoen. Det fortjener politikerne ros for, mener Schlaupitz.

– Det er helt nødvendig å unngå en tredje rullebane på Gardermoen for å hindre ekspansjonen i flytrafikken det legges opp til. Hvis Avinor først vil bruke titall milliarder til en slik utbygging, er det også stor fare for at den kapasiteten blir utnyttet.

Så langt er det lite som tyder på at nordmenn flest er opptatt av klimaeffekten ved å fly. Avinor kan stadig vekk melde om nye rekorder. 13. mai var det for første gang over 200.000 passasjerer fra Avinors flyplasser på én dag. Samtidig meldes det om 10 prosent flere passasjerer til Danmark og 9 prosent flere passasjerer til Sverige. Den trenden bør vi prøve å bryte i ferien, mener Schlaupitz.

– Velg feriemål som ikke ligger langt unna, og som du kan komme til uten fly, er hans primære anbefaling.

Presseansvarlig Daniel Kirchhoff påpeker i en epost til Dagsavisen at Norwegians flåte har en snittalder på bare 3,6 år.

– Det gjør den til en av verdens yngste og mest miljøvennlige. Ut over det er vi også interessert i å fylle tanken med biodrivstoff. Det krever imidlertid at politikerne hjelper utviklingen på vei, ved at de gjør det tilgjengelig til en konkurransedyktig pris.

Kirchhoff mener videre at mer flytrafikk også i regi av Norwegian, er en naturlig utvikling, «fordi flere får råd til å reise».

Les også: – Viktig for Norge