- Vårt miljøengasjement er reelt, forsikrer Stig Morten Nilsen om utspillet til Norges Bilbransjeforbund. - Vi vil jo uansett selge det antallet biler forbrukerne vil ha, uavhengig av om det er bensin- diesel- eller hybridbiler, påpeker han. FOTO: TORE MEEK/NTB SCANPIX

Kjøper forurensende biler

Hvis politikerne virkelig ønsker å få ned utslippene fra veitrafikken, må de flytte fokuset fra de nye bilene til bruktbilene, mener Norges Bilbransjeforbund.

KLIMA: Hvis politikerne virkelig ønsker å få ned utslippene fra veitrafikken, må de flytte fokuset fra de nye bilene til bruktbilene, mener Norges Bilbransjeforbund.

- Det er jo bare én av fire nordmenn som har råd til eller velger å kjøpe ny bil. Tre av fire biler som omsettes, er bruktbiler, påpeker administrerende direktør Stig Morten Nilsen.

Avgiftskutt som gjør nye og miljøvennlige biler billigere, har dermed begrenset effekt.

- Det er 2,5 millioner personbiler i Norge, mens nybilsalget bare er på 130.000 til 140.000 i året. Politikerne bør derfor gjøre noe med de bilene som allerede kjører på veiene og sørge for at de blir mer miljøvennlige, fortsetter Nilsen.

Den beste måten å gjøre det på, er å bidra til at bruktbilene blir nyere.

- Nyere biler er alltid bedre enn eldre biler. Utslippene er redusert med over 90 prosent på 30 år. Samtidig er risikoen for å bli drept eller hardt skadd redusert med omtrent like mye på 25 år. Bilene er dermed blitt både mye mer miljøvennlige og trafikksikre, opplyser Nilsen.

 

- Viktige tiltak

Han mener to tiltak er spesielt viktige for å få de mange som kjøper bruktbil, til å velge en nyere bruktbil:

* Omregistreringsavgiften må endres.

* Vrakpanten må heves ytterligere.

- I dag har vi et system hvor det koster 17.000 kroner å få et nytt vognkort til en ett år gammel Volkswagen Passat, mens det koster 1.500 kroner for en ti år gammel Passat. En så høy omregistreringsavgift hemmer omsetningen av nyere bruktbiler, sier Nilsen.

- Men i sitt forslag til statsbudsjett kom regjeringen med et veldig godt forslag. Den foreslo å sette ned denne avgiften til maks 5.800 kroner. En slik endring vil føre til at flere får råd til å kjøpe nyere, mer miljøvennlige og sikrere biler, fortsetter han.

Nå er Nilsens glede snudd til bekymring.

- Venstre er kommet på banen, og de ønsker ikke at det skal bli enklere og billigere å kjøpe nyere bruktbiler. De ønsker å beholde eksisterende omregistreringsavgiftsnivå.

Det er dermed med stor spenning at han nå følger de pågående budsjettforhandlingene.

 

- Stanset panteøkning

Når det gjelder vrakpanten, har heller ikke regjeringen innfridd forhåpningene til Norges Bilbransjeforbund.

- Den forrige regjeringen økte vrakpanten jevnt og trutt fra 1.500 kroner til 3.500 kroner. Det har hatt en utrolig effekt. Antallet vrakede biler har omtrent doblet seg. Vrakpanten burde ha blitt hevet videre til 5.000 kroner, slik at vi kunne ha fått vekk enda flere av de gamle og mest forurensende bilene fra trafikken, sier Nilsen.

Han mener at også en tredje endring er nødvendig for hurtig å få en langt mer miljøvennlig bilpark.

- Politikerne må anerkjenne at hybridbiler og plug-in-hybrider er likeverdige med elbilene. Det innebærer at også disse bilene må få moms- og avgiftsfritak. Det har de allerede gjort i Kina, påpeker Nilsen.

Konsekvensen av dette er at salget av hybrider, plug-in-hybrider og brenselcellebiler (hydrogenbiler), har økt med 280 prosent i Kina hittil i år, ifølge NHO.

Hvis politikerne holder fast på en bilavgiftspolitikk som er «utgått på dato», vil det ta «vanvittig lang tid» før Norge får en miljø- og klimavennlig bilpark, påpeker Nilsen. Ut fra dagens nybilsalg vil det ta 20 til 25 år.