Direktør for arbeidsliv i Spekter, Anne Turd Wikdahl, er ikke redd for at arbeidslivet i Norge har blitt mindre demokratisk.

Kjenner ikke igjen verstingstempel

Staten kommer verst ut i ny undersøkelse om medbestemmelse på arbeidsplassen. Det kjenner verken regjeringen eller Spekter seg igjen i.

 

– Vi mener det ikke er entydig at staten skiller seg negativt ut. Først og fremst ser vi at et flertall av ansatte i stor grad opplever å ha innflytelse over egen arbeidssituasjon. Vi ser noen ulike bransjevise resultater, men det store bildet er at ansatte opplever god medbestemmelse i staten, sier statssekretær i Kommunaldepartementet Kristin Holm Jensen (H).

Les også: – Varsku om den norske modellen

Mindre demokratisk

I gårsdagens avis omtalte Dagsavisen Medbestemmelsesbarometeret 2016 utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Der kommer det fram at norske arbeidstakere opplever at arbeidslivet går i en mindre demokratisk retning.

Ifølge forskerne bak rapporten skiller staten seg ut i negativ forstand. Det kjenner verken «arbeidsgiverdepartementet» kommunaldepartementet eller Spekter seg igjen i.

– Generelt sett er jeg ikke redd for at arbeidslivet har blitt mindre demokratisk. Men både arbeidsmetoder og prosedyrer blir mer og mer standardisert. Da vil den enkelte kunne oppleve at de i mindre grad kan påvirke selv, men jeg mener det er helt vanlig, moderne kvalitetstenkning, sier direktør for arbeidslivspolitikk i Spekter, Anne Turid Wikdahl.

Holm Jensen i Kommunaldepartementet viser til at AFIs undersøkelse ikke er den eneste som ser på dette.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Forbedre

– Vi har selv en medarbeiderundersøkelse i staten med ca. 4000 respondenter, og der ser vi en liten framgang i opplevelse av samarbeid mellom ansatte og ledelse i virksomhetene. Både denne og andre undersøkelser viser at graden av medvirkning i staten er god. Men vi kan forbedre vårt arbeid med dette, sier hun.

Wikdahl i Spekter mener medbestemmelse handler om å finne rett balanse.

– For mye kontroll kan være til hinder for innovasjon, sier hun.