Kjell Ingolf Ropstad er med i KrFs budsjettforhandlingsteam. FOTO: ARNE OVE BERGO

Kjemper for voldsofferkontor

MER PENGER: Støtten til KVF blir et tema under budsjettforhandlingene på Stortinget.

- Ekstrabevilgning etter 22. juli som Kontoret for voldsoffererstatning (KVF) fikk må nok trappes ned, men regjeringens forslag er for drastisk. Dette er et viktig felt for oss, og KrF har valgt å prioritere dette. Jeg er optimistisk til at vi finner en løsning. Det er ikke snakk om enorme beløp, men viktige for den sårbare gruppen det gjelder, sier Kjell Ingolf Ropstad, som er med i KrFs budsjettforhandlingsteam.

- Tilbakemeldingene var tydelige på at dette var et for drøyt kutt. Det er et viktig område for oss, derfor har vi lagt inn litt igjen. Men det er også et kutt fra vår side, men jeg har forstått at kontoret var innforstått med en reduksjon i støtten, men ikke i den størrelsen regjeringen foreslo, sier Venstre justispolitisk talskvinne, Iselin Nybø.

I sine alternative budsjetter legger Venstre på fem millioner kroner mer enn regjeringen og vil bevilge KFV 15 millioner kroner til neste år. KrF legger på ti millioner kroner mer enn regjeringen og vil bevilge 20 millioner kroner ekstra til KFV til neste år.

Etter terrorangrepet 22. juli fikk kontoret en ekstrabevilgning på 25 millioner kroner årlig for å hanskes med en ekstra stor saksmengde. I neste års budsjett fjerner regjeringen 15 millioner kroner av denne støtten, for så i 2016 å ta bort de resterende 10 millionene.

Etter det Dagsavisen kjenner til vil KFV håndtere en normal drift dersom de får beholde 12 millioner kroner i en ekstrabevilgning. Til sammen vil de da ha et driftsbudsjett på 34 millioner kroner.

Hvis regjeringen gjennomfører sitt kutt, vil kontoret i 2016 endre opp med 18,9 millioner kroner i driftsstøtte. KFV har uttalt til Dagsavisen at det vil føre til at voldsoffer blir skadelidende fordi man ikke kan yte god og rask nok service.

marie.melgaard@dagsavisen.no