Havnearbeiderne i Drammen vant i tingretten over danske Holship, som ville bruke egne folk til å losse. FOTO: DRAMMEN HAVN

Kjemper for havnearbeiderne

TARIFF: I dag samles aktivister fra ni land til markering for norske havnearbeideres rettigheter. Om kort tid vil havnearbeidere i Drammen starte ny boikott, mens arbeidsgivere ber om hjelp fra regjeringen.

Hvem er best skikket til å losse og laste skip med tunge konteinere? Og hvordan ser egentlig framtida ut for arbeiderne som det nå finnes omtrent 400 av i Norge?

Konflikten rundt havnearbeidernes tariffkrav går fortsatt, og i dag samles havnearbeidere fra hele Norge og internasjonale aktivister på Youngstorget i Oslo til en støttemarkering for havnearbeiderne som gjennom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) kjemper for tariffavtaler og fortrinnsretten til å drive losse- og lastearbeid.

Konfliktene som i lengre tid har utspilt seg ved Risavika havn ved Jæren, ved Drammen havn og ved Oslo havn er av noe ulik karakter, men har én ting til felles: Arbeidsgiverne ønsker å ha mulighet til å bruke andre enn de registrerte havnearbeiderne under NTF, for eksempel skipsarbeidere, til å losse av og laste på skipene som kommer til havna.

I Drammen er det varslet om at havnearbeiderne vil starte ny boikott om kort tid.

Spør arbeidsministeren

Det som hindrer arbeidsgiverne i å bruke andre enn registrerte havnearbeidere, er en rammeavtale mellom NHO og LO, som sikrer registrerte havnearbeidere fortrinnsrett til havnearbeid. Denne bygger på ILO-konvensjonen 137, som Norge ratifiserte i 1974.

I et brev til arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) ber selskapet Holship Norge AS i Drammen og Bedriftsforbundet om at Norge skal tilbakekalle ratifiseringen av ILO-konvensjonen, da de mener konvensjonen er umoderne, og sikrer medlemmene i NTF et monopol på å drive havnearbeid.

- Dette handler om at Holship Norge, som er medlem av Bedriftsforbundet, ønsker å bruke egne folk til lossing og lasting i Drammen havn. De mener det vil bli rimeligere å bruke havna, og at konkurranse kan bedre effektiviteten, sier advokat for Holship Norge, Nicolay Skarning.

Han påpeker at ILO-konvensjonen som hindrer dette er blitt droppet av Nederland, og han ber Norge gjøre det samme, da den legger opp til en gammel måte å organisere havner på.

- Denne må erstattes av et ordinært system der man får fast ansettelse i bedriftene. Vi bør innføre det vanlige norske arbeidslivet også ved norske havner, sier han.

Hindrer billig arbeid

Dette provoserer leder i NTF, Roger Hansen.

- Konvensjonen gjør at man ikke kan bruke billig arbeidskraft fra utlandet, fordi konvensjonen skal sikre at det som er av havnearbeid i Norge skal utføres av dem som har dette som et levebrød, sier Hansen.

Han forteller at det er gode grunner til at registrerte havnearbeidere bør utføre losse- og lastearbeid.

- Det er de som har kompetansen og den opplæringen som skal til for å håndtere gods om bord på skip, for å feste konteinere på båter ordentlig, og til å utføre arbeidet forsvarlig med utstyr som holder mål. Konteinere veier flere tonn, og det kan få fatale konsekvenser dersom sikkerheten ikke er ivaretatt. For noen år siden hadde vi en dødsulykke i Drammen der en ble klemt under en konteiner. Dette skjedde fordi man ikke brukte folk som var trent til jobben, og Arbeidstilsynet sa i ettertid at HMS-arbeidet måtte skjerpes, sier Hansen.

Gammel yrkesstolthet

Havnearbeiderkonflikten er ikke unik for Norge. I flere land ønskes det at det skal være anledning til å bruke andre enn registrerte havnearbeidere til losse- og lastearbeid, og denne tematikken har vært gjenstand for konflikt i flere år. Men Roger Hansen har liten tro på at den norske arbeidsministeren vil tilbakekalle ratifiseringen av ILO-konvensjon 137.

- Å si opp en ILO-konvensjon vil oppfattes som en provokasjon, sier han.

Men i brevet til ministeren foreslår Holship og Bedriftsforbundet en avtale som skal sikre havnearbeiderne fast ansettelse hos terminaloperatørene, framfor dagens praksis der losse- og lastekontorene leier ut havnearbeidere til enkeltoppdrag.

Dette er tåkelegging av problemet, mener Hansen.

- Dette løser ikke problemet for havnearbeiderne. Det er ikke nok arbeid hele tida, og da vil de bruke dem til andre ting, og skipsmannskap vil bli brukt til lossing og lasting, sier Hansen.

Advokat Nicolay Skarning gir Hansen rett i dette.

- Det er en utfordring at havnearbeiderne da må være villige til å brukes til andre ting, og jeg oppfatter at dette handler om en gammel yrkesstolthet, sier han.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no