Kirka er for dårlig til å ta til seg kritikk, mener tidligere Vårt Land-redaktør Helge Simonnes.

– Kirka har et holdningsproblem

Ekstreme ytringer får altfor ofte stå uimotsagt i kristne miljøer, mener Helge Simonnes. Nå har han skrevet en egen Vær Varsom-plakat til kirka.

 

Kirka kan skylde seg selv for at medlemstallet er i fritt fall. Det konkluderer Helge Simonnes i boka «En gud for de mange», som slippes på Kagge Forlag i dag. Et av Kristen-Norges største problemer, er mangelen på selvkritikk, mener den nylig avgåtte sjefredaktøren i Vårt Land.

Etterlyser debatt

– Generelt er kristne miljøer sene til å ta til seg kritikk og evner ikke alltid å se hvordan ting ser ut fra en ikke-troendes perspektiv. Sannheten er at mange har et likegyldig forhold til kirka, og derfor er det viktig at vi er villige til å diskutere tema som i mange kristne miljøer ikke anses som stuereine, for eksempel forholdet til Israel, sier han.

For å hjelpe kirka på vei, har Simonnes utarbeidet tolv teser han mener kan bidra til å vinne folket tilbake. Tesene presenterer han i form av en Vær Varsom-plakat etter modell fra pressen hvor selvjustis står i høysetet.

– Biskopene må gjerne være skarpere i tonen når det for eksempel kommer uttalelser som at 22. juli er Guds straff for at Norge sviktet Israel. I likhet med pressefriheten, er religionsfriheten en sterk rettighet, men når samfunnet gir deg en så sterk rettighet, må den forvaltes på en god måte. Det krever selvjustis. Deler av trossamfunnet har et holdningsproblem som må utfordres. Jeg er ikke ute etter å kneble noen og mener alle har rett til å ytre seg, men da må vi også legge til rette for tydelig debatt.

Særlig i spørsmål som angår menneskeverd, må kirka bli flinkere til å delta i samfunnsdebatten, mener Simonnes, og trekker fram flyktningkrisen som et eksempel. Kirka taper på at fremmedfrykten får vokse fritt, tror han.

– Det er nok mange i de troendes rekker som synes det er bra at Sylvi Listhaug markerer sin innvandringsmotstand gjennom å bære et kors i halsen, eller som mener det Hege Storhaug skriver er storartet. Mange tenker nok at kristne vil vinne terreng på frykten for islam, men jeg tror kristendommen vil bli dratt med ned i dragsuget. Den generelle skepsisen mot religion vokser, og da må vi troende passe oss for hvordan vi uttaler oss.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fiendebilder

Ett av punktene i Simonnes’ plakat, er at kristne må være varsomme med å gjøre annerledestroende til fiender. Kirka kan bidra til å bygge ned fiendebildene gjennom å skille mellom moderate og ekstreme muslimer, tror han.

– Kirka må sørge for å ha en samtale med de moderate slik at muslimer ikke plasseres i en stor sekkekategori, sier Simonnes.

Han advarer imidlertid mot å dra samfunnsengasjementet for langt.

– Hvis kirka blir for politisk, tror jeg også dét kan skape avstand. Vi har mange eksempler på at kirka har betydd mye i etisk viktige saker, som for eksempel opphevelsen av slaveriet. Jo sterkere menneskeverdet berøres, jo klarere kan kirken være, men jeg er usikker på hvor sterkt vi skal uttale oss om skatt og skattenivå. Den konkrete utformingen av politikken, bør overlates til politikerne.