Tre år gamle Maria er norsk statsborger, men skal bli sendt ut av landet sammen med sin mor.

Kastes ut til et liv i Nairobis slum

ASYLPOLITIKK: Tre år gamle Maria er norsk statsborger, men myndighetene vil likevel sende henne ut av Norge. Hvis så skjer vil det innebære en uthuling av begrepet «barnets beste», mener Foreningen av tolvte januar.

Lite vet tre år gamle Maria om hvilket drama som utspilles i hennes unge liv. Hun er født og oppvokst i Norge, er norsk statsborger, men myndighetene ønsker at både hun og moren skal sendes til Kenya.

- Jeg er ingen kriminell. Det jeg har gjort er å søke asyl under falskt navn, slik som så mange andre har gjort, sier den fortvilte moren til Dagsavisen.

Nå er det Oslo tingrett som skal avgjøre skjebnen til Maria og moren. Saken ble behandlet onsdag. Det er så langt ukjent når en domsbeslutning vil foreligge.

- Denne saken er unik. For det første er Maria, i motsetning til «asylbarna», norsk statsborger. For det andre har det vært norske barn involvert i andre utvisningssaker, men i disse sakene har barnet også hatt kontakt med sine norske foreldre, og kan da bli i Norge med dem, sier Georg Schjerven Hansen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

I januar samordnet Foreningen av tolvte januar fakkeltog over hele landet mot regjeringens asylpolitikk. Nå konstaterer foreningens pressetalsmann, psykolog Karl Eldar Evang, at det fortsatt er et stykke igjen før Norge har en human, rettssikker og inkluderende asyl- og innvandringspolitikk.

- Nok en gang har vi en sak hvor belastningen legges på barnet. Forvaltningen gambler med barnets framtid og psykiske helse for å kjøre et innvandringspolitisk hardt løp. Dette er et sterkt eksempel på at forvaltningen finner nye måter for å unngå å ta hensyn til barnets beste, og feiltolker betydningen av å ikke utsette barn for separasjon fra omsorgsgivere. Hvis forvaltningen vinner fram i tingretten, åpner det for at barnets beste blir et hult honnørbegrep, sier Evang.

Stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen, mener det er absurd at et norsk barn nå kan bli sendt ut av Norge.

- Her må det være et hull i lovverket. Dette er noe jeg vil ta opp med regjeringen, men jeg vil også ta kontakt med KrF og Venstre om dette, sier hun.

 

Til slummen

Maria er et naturlig midtpunkt. Hun ler og snakker om hverandre, og gjør alt annet enn det fotografen ber henne om å gjøre.

- Jeg ønsker at vi to kan ha et liv sammen i Norge, sier moren stille.

Maria har norsk far, men han vil ikke ha noe med verken Maria eller moren å gjøre.

- Siden Maria er norsk statsborger kan hun bli, men det er ikke noe alternativ å reise uten henne. Blir vi sendt ut, blir det en oppvekst i slummen for Maria. Maria har ingen andre enn meg. Hun vil ende opp som en norsk analfabet, sier moren.

Evang mener Marias mor er blitt utsatt for et «umulig dilemma».

- Barnet blir ikke utvist, men i effekt blir det utvist, påpeker han.

- Med hvit far, blir Maria en «bastard» i Kenya, og vil ikke ha noen rettigheter i landet, sier Schjerven Hansen.

 

Fem års forbud

Moren har fått avslag på sin søknad om familiegjenforening med Maria i Norge. Utlendingsnemnda (UNE) har vedtatt å utvise henne til Kenya med fem års forbud mot å returnere til Norge. UNE har vurdert at det er best for Maria å vokse opp i Norge, men har besluttet at hun skal følge sin mor av «innvandringspolitiske hensyn».

- Utvisning av en norsk borger er forbudt både etter norsk lov og Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Derfor har både utlendingsmyndighetene og regjeringsadvokaten argumentert for at norske Maria skal ut, men uten å være utvist fra Norge. Regjeringsadvokaten argumenterte blant annet slik: Etter intern norsk rett er rettsvirkningene av en utvisning at vedkommende får plikt til å forlate riket, og samtidig et innreiseforbud av nærmere angitt lengde. Ingen av disse rettsvirkningene har inntrådt for saksøker nr. 2 (Maria, red.anm.), ettersom hun ikke er utvist fra riket, altså Kafka-argumentasjon, sier Schjerven Hansen.

Mens moren stadig må ta til tårene, leker Maria fortrolig rundt oss.

- Hun er norsk, snakker norsk og har ingen tilknytning til Kenya, sier moren, som drømmer om å bli sykepleier i Norge.

Det siste utvisningsvedtaket kom mai, og siden har ikke Maria fått lov til å gå i barnehagen.

- Hun savner det, og spør hele tida om å få gå dit, sier moren.

- Vi håper på et forføyningsvedtak fra retten, slik at hun kan gå i barnehagen igjen, sier Schjerven Hansen.

samfunn@dagsavisen.no