Kaoset som aldri tar slutt

Det lå an til at Viken skulle få et kraftig skudd for baugen da fellesnemnda møttes på Oslo Plaza i går. Men møteleder Anette Solli (H) hadde et ess i ermet.

 

På vei inn i Olympia-salen på Oslo Plaza, der fellesnemnda for Viken skulle stemme over et forslag om å legge ned arbeidet inntil videre, spør Dagsavisen Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus og leder i fellesnemnda:

– Nå, har du funnet en teknikalitet som kan stanse flertallet i å legge arbeidet i nemnda på is?

– Vent nå til vi er der inne, sier Solli.

Noen timer senere, da nemnda tok en pause, var det ingen tvil: Anette Solli hadde en plan. Fellesnemnda for Viken, som skal forberede det nye fylket, fortsetter arbeidet – mot flertallets ønske. Kaoset rundt Viken lever videre.

Les også: Utsetter utsettelse av Viken: – Uansvarlig av Ap

For, mot, begge deler?

Det var kaos allerede fredag i forrige uke. Da måtte Arbeiderpartiets fylkeslag i fylkene som skal bli til Viken, ta stilling til et felles forslag fra de umake partnerne SV, Frp og Sp om å legge ned arbeidet i fellesnemnda inntil fylkessammenslåingen behandles – for tredje gang – i Stortinget.

Ap klarte ikke ble enig med seg selv, men utsatte behandling til søndag. Da gikk partiet inn for å støtte forslaget om å legge arbeidet i bero.

Dermed var det flertall i fellesnemnda for å trykke på pauseknappen. Eller?

For nå var Frp blitt usikre. Mandag ettermiddag uttrykte Vibeke Limi, Frps gruppeleder i Akershus, skepsis mot ordlyden i det opprinnelige forslaget. Da denne ble justert, var Frp om bord igjen.

Til i går morges, da Limi uttrykte en viss uro overfor Dagsavisen på telefon. Da hadde KrFs Kjell Inge Ropstad understreket på Politisk kvarter på NRK P2 at partiet fortsatt mener det samme som før: KrF vil ha regionreform, men avventer at regjeringen informerer Stortinget om hvilke oppgaver de nye fylkene skal få. Det skal skje innen 15. oktober.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sollis ess

20 minutter før møtet i fellesnemnda starter bekrefter Limi på sms til Dagsavisen: «Frp står på forslaget».

Flertallet var sikret, fellesnemnda ville måtte settes i bero.

Eller? For nå var det Ap som var i tvende sinn igjen. Partiet ba om en pause i møtet for å drøfte saken i gruppa. Og kom så tilbake med et eget forslag, der innholdet var det samme: Nemndas arbeid avsluttes inntil videre – men Aps forslag inneholdt en skarp kritikk av regjeringens håndtering av reformen.

På vei inn i salen var Aps representanter borte hos SVs og Sps folk og hvisket og tisket.

– Det er ikke sikkert at dette holder, sa en lett stresset Sp-representant på vei inn i salen.

Frp-Limi skulle noen minutter senere gi vedkommende rett, da hun sa fra talerstolen:

– Vi kan selvsagt ikke under noen omstendigheter stemme for Aps forslag.

Men det ble heller ikke nødvendig. For på det tidspunktet hadde Anette Solli vist kortene.

Les også: Regjerings-partner Frp om regionkaoset: – Ikke vår reform

Mindretallets kupp

Solli ba Harald Horne, hovedprosjektleder for Viken, informere salen om hvilke regler som gjelder for forslag utenfor sakslista. Horne forklarte at nemnda følger kommunelovens regler. Han viste til lovens paragraf 34, som åpner for både å foreslå og fatte vedtak utenfor ordinær saksliste. Så kom det:

Med mindre møteleder eller en tredjedel av de møtende motsetter seg det.

Og det var egentlig det. Selv om debatten gikk høyt, og anklagene om manglende respekt for demokratiske spilleregler haglet på begge sider, var det ingen tvil: Anette Sollis innstilling om å sende forslagene til utredning, for så å bli tatt opp på neste møte, om fem uker, ville gå gjennom.

Mindretallet var stort nok til å blokkere flertallets ønske om å pause nemndas arbeid.

Solli hadde informert sine meningsfeller i eget parti, og Venstre og KrF, om finten, fremgikk det tydelig av debatten og den avsluttende voteringen.

Arbeidet i fellesnemnda fortsetter som før. Neste sak fra den ordinære sakslista, takk, sa Solli, og slik ble det. Møtet fortsatte, selv om ordet kaos ble brukt av både observatører og nemndmedlemmer.

Les også: Mer uro om gigantfylket Viken: Slår alarm om kompetanseflukt

Nei i alle fylkene

Men kaoset begynte egentlig lenge før. Vi kunne hevde at balladen om Viken begynte i begynnelsen av desember for to år siden. 5. desember 2016, for eksempel, da fylkestinget i Akershus vedtok, med 25 mot 18 stemmer, å si nei til avtalen om Region Viken «slik den foreligger». Fylkestinget vedtok også at en forutsetning for en regionreform var at Oslo blir en del av Viken.

To dager senere var temaet oppe i fylkestinget i Østfold. Også der var flertallet imot opprettelsen av Viken.

I Buskerud, derimot, fikk regjeringen og støttepartiene en liten førjulsgave 15. desember, da fylkespolitikerne gikk inn for å bli sammenslått til Viken.

I alle fall en stund. Et halvt år senere, i juni 2017, angret fylkespolitikerne i Buskerud. «Buskerud fylkesting anker beslutningen om tvangssammenslåingen av Buskerud, Østfold og Akershus», het det da.

Nå var det ikke engang bitte litt frivillighet å spore i konstruksjonen Viken.

Les også: Slik fikk Norge en regionreform som ikke engang regjeringen ønsket 

«En gedigen hestehandel»

Men kanskje burde vi spole enda lenger tilbake, til da denne reformen ble hestehandlet fram mellom de to daværende støttepartiene Venstre og KrF og regjeringspartiene Frp og Høyre.

En «gedigen hestehandel», kalte Frps Helge André Njåstad forhandlingene i Dagsavisen tidligere denne uka.

Njåstad kunne fortelle at det aldri var aktuelt å etterkomme ønsket fra Akershus om at Oslo skulle være en del av Viken.

«Oslo var aldri på bordet fra vår side i forhandlingene. Oslos tonivå-modell skulle bestå», sa Njåstad.

Oslo er den eneste kommunen i Norge som ikke har et fylkesnivå over seg. Både Frp og Høyre ønsker primært å fjerne fylkesnivået, men de gikk med på regionreformen for å få gjennom andre saker i samarbeid med Venstre og KrF. Men Oslo skulle ingen røre.

Les også: Slik blir det nye norgeskartet

«Nja, det kan jeg ikke si»

Geir Toskedal var KrFs mann i forhandlingene. Han brukte det noe mildere «byttehandel» for å beskrive forhandlingene overfor Dagsavisen i sommer. Men han beskrev en prosess der regjeringen var med på regionreformen fordi KrF og Venstre støttet kommunereformen – «vi inngikk en avtale om det», sa Toskedal.

«Vi i KrF mente at vi burde begynt med regionene. Vi begynte i feil ende, vi begynte med kommunene», sa han også. Og på spørsmål om hvordan forhandlerne kom fram til at vi skulle ha akkurat 11 fylker:

– Vi diskuterte saken, og gikk med på 10–11.

– Hva var argumentene for akkurat det antallet?

– Nja, det kan jeg ikke si, akkurat. Men det var et argument at dersom det blir flere fylker enn dét, så er det nesten ikke noen vits i en regionreform, sa Geir Toskedal.

Så kom kaoset i nord, da fylkespolitikerne i Finnmark bestemte seg for å boikotte arbeidet i fellesnemnda med Troms etter en folkeavstemning som viste at 87 prosent av befolkning ikke ønsket å slå seg sammen med nabofylket. Da Finnmark også nektet å stille på et dialogmøte med kommunalminister Monica Mæland etter sommerferien, ga Mæland opp. Hun sendte tvangssammenslåingen i nord tilbake til Stortinget.

Og dermed er vi tilbake i Olympiasalen på Oslo Plaza. Det var kaoset i nord og Mælands beslutning som gjorde at et flertall samlet seg om å stanse arbeidet i Viken.

Før de ble fintet av banen av kommunelovens paragraf 34.

Les også: Klar beskjed til Monica Mæland: Flertall for å stoppe Viken

– Ikke taktisk spill

– Dette viser Høyres demokratiske sinnelag, sa forslagsstiller Gjermund Skaar etter at fellesnemnda aldri fikk votere over forslaget hans.

Forslaget skal nå behandles på neste møte i nemnda, som finner sted 8. oktober.

– Jeg føler meg utmanøvrert, sa Vibeke Limi fra Frp.

Anette Solli avviste overfor Dagsavisen at dette var taktisk spill, selv om hun erkjente å ha informert sine meningsfeller om lovparagrafen like før møtet.

– Nå utsettes saken til neste møte, 8. oktober. Det er en liten uke før regjeringen må levere oppgavemeldingen til Stortinget. Dermed får ikke flertallet her sendt det signalet de ønsket å sende?

– De spekulasjonene kan du få ha for deg selv, sa Anette Solli.

Les også: I 2019 skal folk i Buskerud, Østfold og Akershus velge politikere til et fylke som ikke finnes (DA+)

 

Regionreform-kaos

Regjeringspartiene Høyre og Frp ble i forrige stortingsperiode enige med Venstre og KrF om en regionreform.

Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, og Nordland består som i dag etter reformen.

Buskerud, Akershus og Østfold blir Viken.

Aust- og Vest-Agder blir til Agder.

Telemark og Vestfold blir ett fylke med samme navn.

Hordaland og Sogn og Fjordane blir til Vestland.

Hedmark og Oppland blir til Innlandet.

Sør- og Nord-Trøndelag ble allerede 1. januar 2018 til Trøndelag.

Troms og Finnmark slås – trolig – sammen til ett fylke med samme navn.

På grunn av uro rundt sammenslåingen i nord er det usikkerhet rundt reformen. Troms og Finnmark skal vurderes i Stortinget – enda en gang – senere i høst, etter at kommunalminister Monica Mæland ga opp å finne en løsning.

Uroen i nord og Mælands beslutning var utgangspunktet for at et flertall i fellesnemnda for Viken ønsket å pause sammenslåingsarbeidet fram til ytterligere behandling i Stortinget.

Samtlige fylkesting i de tre fylkene som skal bli til Viken vedtok at de ikke ønsket sammen­slåingen.