Per Sandberg (Frp) mener ekstreme islamister åpenbart skal forhindres fra å få tilgang på våpen. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM/NTB SCANPIX

- Kan nekte ekstremister våpen

Per Sandberg (Frp) mener politiet må si bestemt nei når ekstreme muslimer søker om våpentillatelse. Men verken han eller SV-leder Audun Lysbakken vil nekte jegere våpen.

- Våpenloven er klar og tydelig på at de som ikke er egnet til å få våpentillatelse, ikke skal få det. Her har man handlingsrom til i stor grad å sortere hvem som skal få slik tillatelse, sier lederen i Stortingets justiskomité, Per Sandberg (Frp).

I går avslørte Dagsavisen at ekstreme islamister det siste året har tatt kurs for å ta jegerprøven, og dermed kan søke om tillatelse til å ha inntil seks jaktvåpen.

Jegerinstruktør Tor Bach i friluftsorganisasjonen Wild-X fortalte at han selv har varslet om kursdeltakere med «meget ytterliggående standpunkter» som virket mest opptatt av å få tilgang på våpen. Tilbakemeldingen han fikk var at politiet ikke kunne foreta seg noe. Det reagerer Sandberg sterkt på.

- Når det kommer sånne meldinger skal PST reagere. På samme måte som de burde gjort i forhold til den lista man fikk fra Toll- og avgiftsdirektoratet i mars i fjor, sier Sandberg, med henvisning til Anders Behring Breiviks kjemikaliekjøp i utlandet, som rutinemessig ble varslet, men ikke tatt tak i.

 

- Behov for nye rutiner

Sandberg mener det må etableres rutiner som gjør at personer som er under oppsikt av PST på grunn av ekstreme holdninger, selv om de ikke har kriminelt rulleblad, aldri får tillatelse til å kjøpe våpen. Det er lokalt politi som vurderer våpensøknader i det enkelte tilfellet. Er jegerprøven bestått og søkerne ikke dømt for straffbare forhold tidligere, er det i utgangspunktet ingenting i veien for at personen får tillatelse.

- Det kan være at søknader om våpentillatelse bør gå via PST eller et annet organ, sier Sandberg.

Han får støtte av SV-leder Audun Lysbakken.

- Det er viktig at vi får rutiner for at PST får beskjed om at slike personer søker om våpentillatelse. Gjørv-kommisjonen har også pekt på at det er behov for bedre kommunikasjon mellom lokale politidistrikter og PST, slik at politiet blir bedre skikket til å vurdere hvem som kan ha våpen, sier Lysbakken.

 

Vil ikke ramme jegerne

Ingen av de to stortingspolitikerne vil imidlertid ta til orde for kraftige innstramminger i muligheten til å anskaffe våpen, når en ny våpenlov nå står på trappene.

- Jeg har tillit til våpenlovutvalgets vurderinger. Men at det skal bli konsekvenser for legitime interesser som jakt, pistolklubber og lignende på grunn av at vi har et førhøyet trusselnivå og noen få ekstremister i Norge, vil ikke Frp gå med på, forsikrer Sandberg.

- Jeg er enig med Sandberg i det. Det er mye våpensport som foregår i norske lag og foreninger som vi absolutt ikke vil til livs, og jeg tror det er mulig å få dette til uten at det er unødvendig inngripen overfor dem. Men jeg tror alle er tjent med bedre kontroll, og dette er et av de områdene hvor vi må være villige til å skjerpe kontrollen for å øke sikkerheten, sier Lysbakken.

Sandberg mener de ansvarlige myndigheter er defensive når tipsere som jegerinstruktør Tor Bach blir avvist med at politiet ikke kan gjøre noe, og at kontakten mellom organene må bli bedre.

 

- Må bruke sine verktøy

- Jeg vil be PST om å bruke de verktøyene man har. Det eneste jeg har hørt dem rope etter de siste åra er datalagringsdirektiv og nye lover og forskrifter, sier Sandberg.

Han viser til våpenlovens paragraf 7, der det blant annet står at personer som av «særlige grunner kan ansees som uskikket» kan nektes våpen. Komitélederen mener denne er mer enn nok, og at ekstreme uttalelser holder som «særlig grunn».

- Jeg er for en sterk våpenlov. Men når vi har en lov, og et godt system, kan vi ikke la noen mennesker i grupperinger som hater det norske samfunn, demokrati og regulering, få styre hvordan vi regulerer det norske folks fornuftige omgang med våpen i forbindelse med jakt og sport. Disse sprø fanatikerne vil finne seg et verktøy uansett, sier Sandberg.

Han mener voldsforherligende islamister, norske statsborgere eller ei, kan finne seg et annet land å bo i dersom de ikke er fornøyde med det norske samfunnet.

Også her får han støtte fra Lysbakken.

- Det er viktig at vi gjør det vi kan for å forhindre at mennesker som åpenlyst forsvarer politisk vold får tilgang til våpen. Det er sunn fornuft at vi gjør det vi kan for å hindre det. Jeg er bekymret for det som ser ut til å være framveksten av et ekstremt islamistisk miljø i Norge. Det er viktig å isolere og bekjempe slike miljøer, for disse menneskene står for en forherligelse av vold og diktatur som det bare er et svar på: at vi ikke ønsker det i Norge, sier SV-lederen.

 

- Naturlig å vurdere varsling

Statssekretær Astri Aas-Hansen i Justis- og beredskapsdepartementet varsler at det nå vil bli tatt tak i mye av det som Sandberg og Lysbakken er opptatt av, i forbindelse med gjennomgangen av våpenloven.

- Vi må vurdere om det allerede i dag er hjemmel for å nekte tillatelse selv til folk som har plettfritt rulleblad. Sandberg mener jo at det er det, og det må bli det første spørsmålet. I konkrete tilfeller må en også vurdere våpenanskaffelse opp mot straffelovens paragraf 161, sier hun.

Paragrafen hun sikter til sier at personer som anskaffer seg våpen for å begå en forbrytelse, kan straffes med fengsel i inntil seks år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan straffen bli inntil ti års fengsel.

- Vil dere vurdere automatisk varsling av PST?

- Ja, det er naturlig å se på. Men ingen konklusjoner er fattet ennå, svarer Aas-Hansen.

- Har du tillit til at PST og politiet har kontroll?

- Ja, det har jeg tillit til.

samfunn@dagsavisen.no