Dersom meningsmålingene holder seg kan Audun Lysbakken og SV miste både politiske og økonomiske muskler. FOTO: LISE ÅSERUD/NTB SCANPIX

Kan gå mot milliontap i 2013

Dersom SV havner under sperregrensen ved stortingsvalget i 2013, taper partiet flere millioner kroner i økonomisk støtte. Faller de helt ut av Stortinget, kan de tape 17 millioner kroner.

I går plasserte nok en meningsmåling SV under sperregrensen. Partiet får en oppslutning på 3,5 prosent på Norfaktas siste måling for Nationen og Klassekampen. Dette er den siste av flere målinger som plasserer partiet under sperregrensen på fire prosent.

Senterpartiet får på samme måling fire prosent.

Dersom de faller under sperregrensen ved stortingsvalget neste år, får det store konsekvenser for begge partier. Ikke bare mister de politisk makt. De kommer også til å miste millioner i økonomisk støtte. Det viser en gjennomgang Dagsavisen har gjort over SVs potensielle milliontap. Hva et slikt tap i praksis vil bety for partiet, vil ikke partisekretær Silje Schei Tveitdal spekulere i.

- Vi har tenkt å komme oss godt over den sperregrensa. Vi sitter ikke ett år før valget og finner ut av hva vi skal gjøre om vi mister mange millioner kroner. Vi legger planer ut fra at det ikke skal skje, sier hun.

 

Stemmestøtte

Aller mest taper partiet om det faller helt ut av Stortinget, slik Venstre gjorde i 1985. Da mister det over ti millioner kroner bare i støtte fra Stortinget. Selv dagens resultat, der partiet beholder en representant, vil bety flere millioner kroner i tap fra Stortinget.

Alle partigrupper på Stortinget mottar både et grunntilskudd og en støtte per representant, som blant annet skal brukes til å lønne politiske rådgivere og sekretærer. Grunntilskuddet ligger nå på 2.357.407 kroner. Dette beholder de selv om de bare får inn en representant. I tillegg får partiene 731.268 kroner i støtte for hver representant. Dagens elleve SV-representanter gir 8.043.948 kroner.

Dette er bare en del av støtten. I tillegg mottar partiet sentralt millioner i statsstøtte. Alle partier som fikk minst 2,5 prosent av stemmene ved sist valg, får en grunnstøtte som for 2012 ligger på 3.393.900. I tillegg mottar partiene med dagens satser i underkant av 80 kroner per stemme ved valget i 2009.

Med 3,9 prosent (av samme antall avgitte stemmer som i 2009) ville SV med dagens satser miste nesten fem millioner kroner i stemmestøtte. En oppslutning på 3,5 prosent gjør at de kan legge til noen hundre tusen kroner til i tapt stemmestøtte.

 

Mister partiskatt

Om vi legger sammen støtten fra Stortinget og stemmestøtten, er vi oppe i over 15 millioner kroner.

Men dét er ikke alt.

SV-ere med betalte politiske verv betaler en del av lønnen som partiskatt til SV sentralt. Tall Dagsavisen har fått fra SV viser at denne for 2012 kan bli på rundt 1,9 millioner kroner. Faller de ut av Stortinget mister de alt dette.

Selv om de havner under sperregrensa, gir målingene SV minst en plass på Stortinget. Det vil bety at de beholder grunntilskudd og tilskudd per representant. I tillegg vil partiskatten gi 72.000 kroner per representant til kassa sentralt.

Faller de ut av regjeringen, kan de også få opposisjonstilskudd. For grupper på fem representanter eller mer tilsvarer det grunntilskuddet, for partier med to til fire representanter tilsvarer det et halvt grunntilskudd. Partier med bare én representant mottar ikke opposisjonstilskudd.

SVs partisekretær sier hun ikke har finregnet på hva et slikt milliontap ville bety for partiorganisasjonen.

 

Kronerulling

- Vi har fullt fokus på hvordan vi skal få til et anstendig resultat, så det blir hypotetisk, sier Tveitdal.

Om valget neste år ender med milliontap, vil det for øvrig ikke være første gang for SV. Ved valget i 2009 mistet partiet over 66.000 stemmer og millioner i støtte. SVs partisekretær sier til Dagsavisen at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom økonomisk omsetning og oppslutning i valg.

- Men det hjelper selvsagt å ha penger til å drive valgkamp, sier hun.

Tveitdal viser til at SV, etter å ha gått tilbake ved lokalvalget i 2011, startet en kronerulling i fylkene for ikke å svekke partiorganisasjonen. Nå varsler hun ny kronerulling­.

espen.lokeland-stai@dagsavisen.no