I fjor utgjorde taxfreesalget om lag 10 prosent av det norske forbruket av vin, hetvin og brennevin. Det ble solgt 7,0 millioner liter vin, 3,1 millioner liter brennevin og 3,4 millioer liter øl i taxfreebutikkene ved norske lufthavner, ifølge Folkehelseinstituttet.

Kan fly uten sprit

Det er fullt mulig å avvikle taxfreeordningen uten store konsekvenser for flytilbudet, ifølge ny utredning.

 

Avinor kan tape fra 1,4 til 2,4 milliarder kroner i året på en slik avvikling, men mye av dette er det mulig å kompensere for på ulike måter, ifølge utredningen Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet på oppdrag fra Framtiden i våre hender (FIVH).

Det kan blant annet skje ved:

* En økning i avgiftene som Avinor krever inn fra flyselskapene.

* Økte overføringer fra staten til Avinor.

* En reduksjon i utbyttet staten får fra Avinor.

Av Avinors 45 flyplasser var det hele 39 som gikk med underskudd i 2015. Like fullt har Avinors resultat før skatt, ligget på rundt 1,5 milliarder kroner i året siden 2010. Det innebærer at det mer enn drypper på staten. Bare i fjor fikk den 500 millioner kroner i utbytte fra Avinor.

– Ikke gyldig argument

– Hensynet til Avinors inntekter og finanseringen av distriktsflyplassene, blir mye brukt som politisk argument for å frede taxfreeordningen, påpeker FIVH-leder Anja Bakken Riise.

– Det har vært viktig for oss å gå denne argumentasjonen etter i sømmene. Jeg er glad for at rapporten så tydelig viser at taxfreeordningen ikke er nødvendig for flyplassene i distriktene. Det er de politiske prioriteringene som avgjør om vi velger å legge ned flyplasser, ikke eksistensen av taxfree, fortsetter hun.

– Hva er ditt hovedargument mot taxfreeordningen?

– Hvis vi i dag skulle ha funnet opp et system for å finansiere flytrafikken, ville vi aldri ha latt det skje ved hjelp av billig sprit og tobakk, svarer Riise.

– Taxfreeordningen er utdatert og framstår som absurd. I dag fungerer den som en subsidiering av de mest klimaskadelige reisene våre, både ved å gi ekstra gulrøtter til dem som reiser utenlands og ved å holde lufthavnavgiftene kunstig lave.

De som kjøper full kvote i taxfreebutikken i forbindelse med utenlandsreiser, kan spare inntil 350 kroner på dette. Det fører til økt etterspørsel etter flyreiser og dermed til økte utslipp av klimagasser, konstaterer Samfunnsøkonomisk analyse.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Færre dødsfall

En avvikling av ordningen vil dermed være et godt klimatiltak. Reduksjonen i utslippene kan bli på omtrent 55.000 tonn i året, noe som utgjør cirka 4 prosent av de samlede utslippene fra flyreiser.

– Som vist i tidligere studier vil den reelle klimaeffekten på de internasjonale reisene være betydelig større enn beregnet i denne rapporten. Samtidig er det interessant at en avvikling av taxfreeordningen også vil ha stor samfunnsøkonomisk nytte og stor positiv helseeffekt, påpeker Riise.

Det hun sikter til er hva som vil følge i kjølvannet av mindre kjøp av alkohol på flyplassene.

«Redusert alkoholforbruk kan gi mellom 50 og 130 færre dødsfall per år. Beregnet med verdien av et statistisk liv, tilsvarer dette en samfunnsøkonomisk gevinst på 1,5 - 4 milliarder kroner», heter det i den nye utredningen.

Kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor opplyser at Avinors samlede inntekter fra taxfreesalget var på cirka 2,5 milliarder kroner i fjor.

– Viktig del

– Taxfree utgjør en viktig del av Avinors inntektsgrunnlag og bidrar til å opprettholde nettverket av lufthavner over hele landet, som igjen er en forutsetning for bosetting og næringsliv i distriktene. Dersom hele eller deler av denne inntekten bortfaller, vil det selvsagt få konsekvenser for driften, påpeker hun.

Utover det har ikke Ulverud noen kommentarer til det som framkommer i utredningen til Samfunnsøkonomisk Analyse, men hun påpeker at en eventuell endring av taxfreeordningen er noe som er opp til politikerne og Avinors eier, Samferdselsdepartementet.