Hvis regjeringens forslag om endringer av psykisk helsevernloven blir vedtatt i Stortinget, risikerer terrorsiktede Anders Behring Breivik å havne i fengsel uavhengig av hva som blir utfallet i tilregnelighetsspørsmålet. FOTO: FREDRIK VARFJELL/NTB SCANPIX

Kan ende opp i fengsel uansett dom

Regjeringen foreslår at 
tvungent psykisk helsevern kan foregå innenfor 
fengselsmurene. Kritikere mener forslaget er for dårlig gjennomarbeidet.

Det omstridte lovforslaget ble lagt fram på en pressekonferanse i går. Forslaget går i hovedsak ut på at sikkerheten ved de regionale sikkerhetsavdelingene skal skjerpes og det foreslås hjemmel til å opprette en enhet med særlig høy sikkerhet. Tidspunktet for forslaget til lovendring og den korte høringsprosessen har fått opposisjon, Advokatforeningen og Psykologforeningen med flere til å reagere og kalle det hele et hastverksarbeid.

- Vi skal være ærlige på at 22. juli har vært en vekker, men fagmiljøet har lenge etterspurt lovendring. Er det noe jeg skal ta selvkritikk på, er det at dette ikke er blitt gjort før, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på gårsdagens pressekonferanse. Hun mener hensynet til sikkerheten og tryggheten til befolkningen må veie tyngre enn innvendingen til den korte høringsfristen.

 

- Verner uten å behandle

Regjeringen har i lovforslaget ikke beskrevet hvor enheten med særlig høyt sikkerhetsnivå skal befinne seg, og ifølge Strøm-Erichsener det «ikke usannsynlig at det blir bak fengselsmurene». Dette får Norsk Psykologforening til å reagere sterkt.

- Vi er kritiske til at man da fjerner den personen fra det godt etablerte fagmiljøet i sikkerhetsavdelingene til en fengselsenhet. De sier riktignok at de der vil tilby samme helsefaglig kvalitet, men det er urealistisk i et fengselsmiljø. Vi er kritiske til en kultur der man er mer fokusert på å verne og skjerme en person fra samfunnet og ikke behandle personen, sier president i foreningen, Tor Levin Hofgaard. Han mener det er behov for bedre sikkerhet ved sikkerhetsavdelingene, men undrer seg over at man i tillegg vil ha en ekstra skjerpet enhet.

- Behovet for dette skulle vært utredet ytterligere. Vi kan ikke se at det er godt nok dokumentert at det er behov for en slik enhet hvis sikkerheten ved de regionale sikkerhetsavdelingene uansett skjerpes, sier han.

 

Lett smuglingsvei

I 2008 fant personalet ved en psykiatrisk institusjon i helseregion Sør-Øst 17 skytevåpen, 94 kniver, 94 barberblader, 94 tilfeller av narkotika, 96 medikamenter og 92 alkoholholdige drikker ved ransaking. I tillegg oppdaget de ansatte sprengstoff, bajonett, øks og balltre.

- Det er helt åpenbart at sikkerheten for hva man kan ta med inn er for dårlig. Dette er en risiko vi ikke kan leve med, mener Strøm-Erichsen. Overlege og konstituert avdelingsleder ved Regionalt sikkerhetsavdeling Sør-Øst (Dikemark), Yngve Ystad forteller at de ved Dikemark har ønsket et slikt lovforslag lenge, og at det er særlig muligheten til ytterligere kontroll av pasienter og besøkendes medbrakte gjenstander som har vært viktig for dem.

 

Kritikken

Advokatforeningen mener regjeringen ikke har tatt hensyn til deres høringssvar.

- Vi stiller spørsmål ved vilkårene for at pasienter kan overføres til enheten med særlig høyt sikkerhetsnivå. Det står at man kan overføre pasienten blant annet dersom det er fare for angrep på pasienten selv. Vi lurer på hvordan det da er hvis pasienten eventuelt blir erklært frisk, og det fortsatt er fare for pasientens sikkerhet, er det da grunnlag for å holde pasienten inne fortsatt? spør Monica Solberg Leinebø i Advokatforeningen. Venstres Trine Skei-Grande er enig i at dette er for dårlig spesifisert i lovforslaget.

- I realiteten åpner dette for at en person uten juridisk kompetanse kan fatte vedtak om å holde en person innelåst i seks måneder av gangen, med ubegrensede muligheter til å forlenge vedtaket, uten at pasienten anses som farlig. Det er uakseptabelt, sier hun.

 

Mener det er godt nok

Advokatforeningen mener dette blant flere momenter i lovforslaget er for dårlig gjennomarbeidet. Vurdering av når det er grunn til å undersøke pasienter ved regionale sikkerhetsavdelingers eiendeler er også for dårlig spesifisert, mener Monica Solberg Leinebø.

- Advokatforeningen er alene med denne meningen. Dette er grundig arbeid, og ikke preget av hastverk, sa Anne-Grete Strøm-Erichsen under pressekonferansen i går. Men flere opposisjonspolitikere var ute i media i går og kritiserte den raske saksgangen.

- Enkelttilfeller er alltid et dårlig utgangspunkt for å gi lover av høy kvalitet. Det er grunn til å frykte at saken fremmes så raskt at man mister nødvendig distanse og ikke er gjennomtenkt nok, sa Høyres Michael Tetzschner til NTB i går.

samfunn@dagsavisen.no

 

Les også: Lov og ulov