Kampen mot Covid-19

På Oslo universitetssykehus kjemper alvorlig syke pasienter mot viruset som har rammet en hel verden.