Kampen mot arbeidslivskriminalitet styrkes med 52 millioner

Regjeringen styrker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet med 52 millioner kroner i statsbudsjettet og lover flere nye tiltak fremover.

38 millioner kroner skal gå til Arbeidstilsynet. Mesteparten for å sikre bedre håndhevelse av regelverket for innleie som ble innført for byggenæringen i år, ifølge Klassekampen.

14 millioner kroner går til Petroleumstilsynet for å få bedre kontroll på arbeidsforholdene i offshorebransjen.

Les også: Mæland vil la etater innen a-krim utveksle taushetsbelagt info

– Arbeidslivskriminalitet påfører ansatte, bedrifter og samfunnet alvorlige konsekvenser, for eksempel ved å la folk jobbe under uverdige forhold eller ved at seriøse bedrifter som faktisk følger reglene, blir utkonkurrert, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ifølge statsråden tyder etatenes rapporter på at omfanget av a-krim ikke lenger øker.

– Det kan være indikasjoner på at det kan være redusert noe, sier han, og varsler flere tiltak fremover.

Les reportasje: Live Glesne Kjølstad ville hjelpe en familie fra Iran med å bake pizza i Norge. Det skulle koste dyrt. (Dagsavisen+)

– Vi sender på høring et forslag som inkluderer innføring av straffebestemmelser for lønnstyveri og skjerpet straffansvar for arbeidslivskriminalitet, sier Isaksen.

Regjeringen vil legge fram en ny strategi mot arbeidslivskriminalitet før jul.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.