Kallmyr: – Ikke aktuelt å flytte beboerne under Veslemannen

Evakueringen av beboerne under Veslemannen har kostet flere millioner kroner, men det er ikke aktuelt å flytte beboerne permanent, sier justisministeren.

– Situasjonen sliter på familiene i området, som må flytte inn og ut fra hjemmene sine, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

– De forteller at de ikke tør å lage mat når det er oransje farenivå, tilfelle de plutselig må evakueres.

Kallmyr besøkte gårdstunet nedenfor Veslemannen torsdag. Formålet var å komme fram til løsninger for familiene som bor under fjellmassivet, slik at de kan leve livene sine så normalt som mulig.

Søndag ble ni beboere evakuert fra området nedenfor Veslemannen, etter at farenivået ble oppjustert til rødt nivå

– Vil ikke flytte

Så langt har evakueringen av de elleve beboerne under Veslemannen kostet flere millioner kroner.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gjort et grovt anslag over kostnader for 2018. Hun anslår at det kan ha gått med mellom fem og seks millioner kroner hos de ulike beredskapsaktørene. I tillegg kommer kostnader til beredskapsplanlegging og møtevirksomhet.

Ifølge VG gikk 1.060.000 kroner med til vaktgodtgjørelse og overtid, reisekostnader og hotell for NVE-ansatte løpet av fjoråret, da områder ble evakuert hele seks ganger.

Likevel er det uaktuelt å flytte beboerne fra området permanent, sier Kallmyr.

– Dette er snakk om en av kommunens største landbrukseiendommer. De som bor i området, har hele livsverket sitt der. De vil selvsagt ikke flytte.

– Det er viktig å huske at dette er ressursbruk for å spare potensielle menneskeliv. Det må vi ta oss råd til, sier Kallmyr.

Svakere år for år

Da ni beboere ble evakuert søndag, hadde det i over to uker vært økt bevegelse i fjellet.

Dette er første gang beboerne under fjellmassivet har blitt evakuert tidligere enn august måned. Ifølge seksjonssjef Lars Harald Bikra i NVE skjer dette fordi fjellet blir svakere år for år.

– Det beste hadde vært om raset kom, slik at vi ble ferdige med det, sier Kallmyr.

Vil oppheve byggeforbudet 

Justisministeren sier han ønsker å sørge for at familiene i området får best mulige liv, til tross for den krevende situasjonen. Under besøket diskuterte han tiltak med Rauma kommune og Møre og Romsdal politidistrikt.

Beboerne i området ønsker blant annet å drifte eiendommene sine og gjøre endringer i bygningsstrukturen, men hindres ettersom det er byggeforbud i rasområdet.

Kallmyr strekker nå ut en hånd, og sier at han vil se på muligheten for å gi unntaksbestemmelser.

Han håper samtidig at Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) planlagte sikringsvoll vil føre til at beboerne i fremtiden slipper å evakueres når det er rødt farenivå i fjellpartiet.