De store nedbørsmengdene på Vestlandet de siste dagene har ikke minst rammet Odda hardt. Der er hus tatt av flommen og veier og bruer satt under vann. FOTO: JAN KÅRE NESS/NTB SCANPIX

Kaller regjeringens 
flomhjelp «en spøk»

KLIMA: Nok en gang flommer Vestlandet over. Regjeringen svarer med to millioner kroner til klimatilpasningstiltak. Beløpet blir karakterisert som «en spøk».

- Hvis det hadde vært et par nuller bak det totallet, hadde det begynt å bli interessant. Bevilgningen er i beste fall en spøk.

Det sier Oddvar Flæte, den tidligere lederen av Stoltenberg-regjeringens klimatilpasningsutvalg, til Dagsavisen.

 

Les også Dagens leder på Nyemeninger.no

 

Enda verre vær

Flæte la fram Klimatilpasningsutvalgets rapport i november 2010. Den inneholdt blant annet advarsler om at det ville bli mer stormflo, skred og flom.

- Sånn sett er det vi opplever på Vestlandet nå ikke overraskende, sier Flæte.

Den tidligere fylkesmannen i Sogn og Fjordane bor i Leikanger.

- Regnet høljer ned her, men det er på den andre siden av fjorden de virkelig har problemer, sier Flæte.

Flommen har blant annet ført til flere stengte veier, både i Sogn og Fjordane og i Hordaland. Deler av Bergensbanen er også blitt stengt. I Odda er fem bolighus, en rekke mindre bygninger og en buss tatt av flommen.

- Kommer konsekvensene av klimaendringene raskere enn ventet?

- Det ser faktisk slik ut. Det virker som om ting forsterker seg. Nå har vi hatt en enestående sommer i trekvart år, og så kommer regnet, svarer Flæte.

I begynnelsen av desember skal han delta på et seminar om klimatilpasninger i samfunnsplanleggingen i Ålesund. Her vil det bli lagt fram foruroligende informasjon fra Vestlandsforskning:

 

Øker mye raskere

* Nedbøren i Norge har så langt økt seks ganger mer enn hva som går fram av klimamodellene til IPCC, FNs klimapanel.

* Norge opplever allerede like mange dager med ekstremnedbør nå som det IPCC trodde vi først ville få i år 2100.

Dette «kan føre til en vesentlig økning i risikoen for naturskadehendelser i deler av Norge», mener Vestlandsforskning.

«Eksisterende bosetting og veier i rurale strøk kan bli utsatt for en stor økning i bekkeflommer som kan gi store skader på svært kort tid», heter det videre.

 

4.673 kroner til hver

Statsminister Erna Solberg (H) og hennes regjering har fått mye kritikk for å være for lite opptatt av klimaendringene. Men i forslaget til statsbudsjett for neste år, har regjeringen funnet plass til en ny tilskuddsordning.

«Posten er ny og oppretta for ei tilskotsordning for klimatilpassingstiltak i kommunane. Kommunar og fylkeskommunar kan søkje om midler til utgreiing av konkrete klimatiltak og klimatilpassingstiltak, og til nettverksarbeid i og mellom kommunar», heter det.

Det er altså snakk om 2 millioner kroner. Og det er snakk om en midlertidig ordning.

- Vil disse pengene rekke til noe som helst?

- Nei, ikke hvis de skal fordeles mellom mer enn 400 kommuner og fylkeskommuner, svarer Flæte.

Hvis beløpet blir fordelt på alle landets kommuner, blir det 4.673 kroner på hver. Hvis alle fylkene også vil ha sitt, blir det under 4.500 kroner på hver.

tor.sandberg@dagsavisen.no